แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ FreeBSD สำหรับคนไทย
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  อยากรู้เกี่ยวกับคำสั่ง find
 dida
 Posted : 2007-01-07 14:07:42
คำสั่ง find ของ bsd เราจะค้นหา ตามขนาดของ file ได้หรือเปล่า ครับ

 
  IP : (203.209.25.225)
แสดงความคิดเห็น

 kittipong
 Posted : 2007-01-07 14:52:18   IP : (58.147.125.183)
ถ้าเราอยากรู้ว่า คำสัง find ทำอะไรได้บ้าง ก็ให้ใช้คำสั่ง man find แล้วก็ดู options ที่คำสั่ง find ทำได้ครับ

 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

   ShareKnowledge
 Posted : 2007-01-08 13:04:29   IP : (202.28.27.3)

  หนึ่งในใต้หล้า
 

 Sex :
 Post : 2819
 สมาชิกลำดับที่ : 434
เป็นทางเลือกอีกทางนะครับ

ค้นหาด้วย Find
find [path ...] [expression]

ง่ายๆ ตรงไปตรงมาคือ find ตามด้วย path เช่น find /home จะหาไฟล์ที่อยู่ใน /home ทั้งหมด คราวนี้ลองใส่เงี่อนไขเข้าไปง่าย เช่น หาไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .c เราก็ระบุ option -name เข้าไปเป็น find /home -name "*.c" เป็นต้น

เนื่องจากธรรมชาติของ Unix ซึ่งเขียนด้วยภาษา C จะเป็น case sensitive filename ดังนั้น เราอาจจะเลือกใช้ -iname แทน -name เมื่อไม่สนใจ case ก็ได้ เช่น find /home -name "*.c" จะแสดงทั้ง test.c และ test.C เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี -lname และ -ilname สำหรับกรณีการค้นหา file ที่เป็น symbolic link ด้วย (สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย symbolic link คือการสร้าง file ที่ใช้/อ้างอิงไปยังไฟล์อื่น คล้ายกับ short-cut ของ windows)

นอกจากนี้ ยังมีการใส่เงื่อนไขให้ค้นหาตามวันที่ -[acm]time +/-n (n คือจำนวนวัน) เช่น find /home -atime +5 (ในรายละเอียด -atime หมายถึง มีการอ่าน access, -ctime หมายถึงมีการเปลี่ยนสถานะ -mtime หมายถึง มีการแก้ไข) หมายถึงหาไฟล์ที่มีการอ่านมาแล้วเกิน 5 วัน หรือถ้า find /home -atime -5 หายถึงหาไฟล์ที่มีการอ่านภายใน 5 วันที่ผ่านมา เป็นต้น
ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ backup ข้อมูลได้ด้วย กรณีที่ต้องการหาละเอียดเป็นหน่วยนาที ให้เปลี่ยนจาก -atime เป็น -amin เช่น find /home -amin +5 -amin -7 หมายถึงค้นหาไฟล์ที่มีการอ่านระหว่าง 5 ถึง 7 นาทีก่อนเป็นต้น (ในทำนองเดียวกัน -amin หมายถึงมีการอ่าน access, -cmin หมายถึงมีการเปลี่ยนสถานะ, -mmin หมายถึงมีการแก้ไข)

เราอาจจะเปรียบเทียบวันที่กับไฟล์ที่มีอยู่แล้วก็ได้ เช่น find /home -newer /bin/sh จะหาไฟล์ที่ใหม่กว่า /bin/sh เป็นต้น (ในทำนองเดียวกันมี -anewer และ -cnewer เช่นกัน) หรือ find /home -used 5 ใช้ค้นหายไฟล์ที่มีการ access นานเกิน 5 วันจากการเปลี่ยนสถานนะครั้งสุดท้าย

นอกจากนี้เรายังสามารถหาตามขนาด โดยการใช้ -size ช่วยก็ได้ เช่น find /home -size 5k จะหาไฟล์ที่มีขนาด 5 k (โดยประมาณ) หรือใช้ -empty เพื่อหาไฟล์ที่มีขนาดเป็น 0

การหาไฟล์ตาม type เช่น หาเฉพาะ directory ก็ระบุ -type d (ในรายละเอียด type อาจะ เป็น b - block device, c - character device, d - directory, p - named pipe, f - regular file, l - symbolic link, s - socket หรือ D - door ใน Solaris) เป็นต้น นอกจากนี้เรายังใช้ -xtype หรือดูว่าเป็น link ไปยัง type ที่ต้องการก็ได้

การหาไฟล์ตามเจ้าของ หรือ กลุ่มเจ้าของ ใช้ -user uname และ -group gname เช่นเรารู้ว่ามี hacker เข้ามาในระบบในชื่อ nobody เราอาจหาได้ว่า มีไฟล์ได้บ้างที่ nobody สร้างทิ้งไว้ โดยใช้ find / -user nobody เป็นต้น (หรือจะใช้ -uid กับ -gid ซึ่งสามารถหาเป็นช่วงของ user id/ group id ก็ได้)

การหาไฟล์ตาม permission ใช้ -perm mode เช่น find ./ -perm 777 คือหาไฟล์ที่มี permission เป็น 777 เป็นต้น

ค้นหา content ของข้อมูล
หลังจากเรียนรู้เรื่องการใช้ find มาพอควร คราวนี้ลองนำมาผสมกับ xargs และ grep เพื่อใช้หา string ภายในดูบ้าง ปกติแล้ว grep จะให้หา string matching เช่น grep -l printf *.c จะหาทุกไฟล์ใน directory ปัจจุบันที่ลงท้ายด้วย .c และมี printf อยู่ -l เป็นการระบุให้แสดงชื่อไฟล์เท่านั้น (หากต้องการแสดงรายละเอียดของบรรทัดที่มี printf ด้วย ก็ไม่ต้องระบุ -l ก็ได้

คราวนี้ เราจะบอกว่าเราต้องการหาไฟล์ทั้งหมดใน /home ที่ลงท้ายด้วย .c และมีคำว่า printf เราจะนำ find มาผสมกับ grep โดยใช้ xargs เป็นตัวเชื่อม ดังนี้
find ./ -name "*.c" | xargs grep -l printf

xargs จะเอาผลลัพธ์ที่ได้จาก find มาใส่เป็น input ให้กับ command line ของ grep -l printf ดังนั้น เราจะค้นหารายละเอียดได้ในทุกไฟล์ที่ find แสดงผลลัพธ์ออกมา

นอกจากนี้ ยังมี grep -e เพื่อค้นหาเป็น regular express หรือ grep -i เพื่อค้นหาแบบไม่สนใจ case อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก grep man page (คำสั่ง man grep)
สรุป

สุดท้ายนี้ หวังว่าท่านผู้อ่าน คงจะได้เรียนรู้เรื่องการค้นหาข้อมูลบน unix กันบ้าง ไม่มากก็น้อย

เพิ่มเติม

Find

$ find /mp3-collection -name 'Metallica*' -and -size +10000k

$ find /mp3-collection -size +10000k ! -name "Metallica*"
หาไฟล์ที่ใหญ่กว่า 10 เมก แต่ชื่อไม่ได้นำหน้าด้วย Metallica

$ find /mp3-collection -name 'Metallica*' -or -size +10000k

$ find /mp3collection -name '*.mp3' -size -5000k
ดูว่าไฟล์ไหน น้อยกว่า 5 เมก

$ find / -size +10000k
หาไฟล์ที่ใหญ่เกิน 10 เมก

$ find /home/david -amin -10 -name '*.c'
หาไฟล์ที่มี access time ไม่เกิน 10 นาทีที่ผ่านมา

$ find /home/david -atime -2 -name '*.c'
หาไฟล์ที่มี access time ไม่เกิน 10 ชม. ที่ผ่านมา

$ find /home/david -mmin -10 -name '*.c'
หาไฟล์ที่ถูก modified ไม่เกิน 10 นาทีที่ผ่านมา

$ find /home/david -mtime -2 -name '*.c'
หาไฟล์ที่ถูก modified ไม่เกิน 10 ชม. ที่ผ่านมา

คำสั่ง find นอกจากช่วยค้นหาได้แล้วยังช่วยจัดการกับไฟล์ผลลัพธ์เหล่านั้นได้อีกด้วย

เช่น ต้องการลบไฟล์ที่เก่ากว่า 10 วัน ใน /root/log
find /root/log/ -type f -mtime +10 -exec rm {} ;

ต้องการหา และดูในไฟล์ว่ามีคำที่ต้องการไหม ถ้ามีก็ลบ
find /var/qmail/queue/mess -type f -exec grep "^Subject: Want a University Diploma" {} ; -print -exec rm {} ;

ลบด้วย จำกัดขนาดด้วย (ไม่เกิน 64k) อันนี้ผมเอาไว้ลบไวรัสที่หลุดเข้ามาในเมล์ของ user
find /home -size -64k -type f -exec grep "document.zip" {} ; -print

ถ้าต้องการลบไฟล์ที่มีอายุเก่าเกิน 7 วัน ใน /backup
find /backup/ -type f -mtime +7 -exec rm -f {} ;

----------------------

ตัวอย่างของผม นำไปประยุกต์ใช้ในสคริปเพื่อเช็คว่าเมล์ Account ใดยังมีการใช้อยู่บ้าง และมีกี่คน (ดูว่ายังมีไฟล์เคลื่อนไหวภายใน 90 วัน)

################################
#!/bin/bash

DAY_TO_CHK=90

while read LINE
do

ACCOUNT=`echo "$LINE" | awk '{print $2}'`
echo $ACCOUNT
find /home/$ACCOUNT/Maildir/cur -mtime -$DAY_TO_CHK -type f -exec echo {} > /root/mailbox_using/$ACCOUNT ;

#บรรทัดด้านบนนี้จะเอารายชื่อไฟล์ที่ยังใช้อยู่ไปเก็บลงไฟล์แยกเป็นชื่อ user

done < /root/mailbox_size
echo "mailbox_using="
echo `find /root/mailbox_using/ -size +1 -type f -exec ls -la {} ; | wc -l`

#บรรทัดด้านบนนี้เป็นการนับดูว่าไฟล์ชื่อ user ไหนยังมีรายชื่อไฟล์ที่มีการเคลื่อนไหวในภาย 90 วันอยู่ เป้นจำนวนกี่ไฟล์(กี่คน) ถ้าเราไม่ | wc -l เราจะได้รายชื่อของคนที่ยังใช้เมล์อยู่ ครับ

################################

สำหรับไฟล์ /root/mailbox_size นั้น ผมได้สร้างขึ้นมาก่อนแล้ว ด้วยคำสัง
cd /home; du -s * | sort -k 2 > /root/mailbox_size
ทำให้ข้อมูลในไฟล์มี home ของ user แต่ละคน พร้อมขนาดครับ เช่น
58440 user1
185464 tharayuth.kaewma
227308 hahaha
260632 iloveunix
416132 areyou.crazy

 

ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด...มันจะติดตัวคุณไปจนวันตาย
 Comment : 3
ชื่อสมาชิก ShareKnowledge Mail to ShareKnowledge เบอร์ msn share_knowledge@hotmail.com
กลับขึ้นด้านบน

 dida
 Posted : 2007-01-08 15:29:46   IP : (203.209.25.181)
ShareKnowledge คุณพี่ ขอขอบคุณ จากใจ ได้ความรู้เพียบเลย
หากว่าเรารู้อย่างนี้ทุกคำสั่งและใช้บ่อยๆ ก็คงเก่งอย่างที่ ตั้งใจ
..อืม ขอบใจจริงๆ

 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

 weahason
 Posted : 2007-01-09 10:13:24   IP : (202.12.74.6)
thanks

 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

 chanyuan
 Posted : 2017-05-27 03:56:56   IP : (104.237.90.114)
chanyuan2017.11.04
http://www.canadagoose-outlet.ca
http://www.airjordan4.org
http://www.canada-goosejackets.us.org
http://www.michaelkorssuk.org.uk
http://www.pandorajewelrycharms.in.net
http://www.coachfactoryoutletclearance.us.com
http://www.truereligionjeans-canada.com
http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com
http://www.canadagoose-jacketsuk.co.uk
http://www.michaelkorshandbagsclearancestore.us.com
http://www.toryburchoutlets.us.org
http://www.coach-factoryoutlets.us.com
http://www.sunglassesrayban.org.uk
http://www.ugg-bootsoutlet.us.org
http://www.hervelegeroutlet.us.com
http://www.futbol-baratas.com
http://www.chromeheartsoutletstore.us.com
http://www.katespadesoutletonlinestore.us.com
http://www.cheap-uggsboots.in.net
http://www.rayban-sunglassesoutlets.us.com
http://www.uggoutletclearance.us.com
http://www.toryburch.com.co
http://www.michaelkorshandbagss.me.uk
http://www.uggoutletsale.us.org
http://www.katespadeoutletonlinestores.us.com
http://www.oakleysunglassescheapsale.us.com
http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com
http://www.canadagooseoutlet.org.uk
http://www.coach-factoryoutletclearance.us.com
http://www.cheapjordan-shoes.us.com
http://www.raybans-sunglasses.us.com
http://www.mulberrysaleuk.org.uk
http://www.pradasunglasses.us.com
http://www.toryburchoutlet-online.us.com
http://www.cheapuggsboot.com.co
http://www.cheapuggs-outlet.us.com
http://www.coach-outletstore.us.org
http://www.ugg-bootsoutlets.com.co
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://www.cheap-uggs.us.org
http://www.adidas-wings.in.net
http://www.uggbootsonsale.us.org
http://www.canada-gooseuk.org.uk
http://www.todsoutlet.us.org
http://www.coachoutletonlinecoachfactory-outlet.us.com
http://www.polooutletfactorystore.us.com
http://www.ray-bansunglassesofficial.us.com
http://www.canadagoosecoats.org.uk
http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk
http://www.canadagoosesoutletstore.com
http://www.toryburchoutletstores.us.org
http://www.canada--goosejackets.ca
http://www.truereligion-jeanssale.us.com
http://www.uggoutlet-online.com.co
http://www.canadagooseoutletstores.ca
http://www.ferragamooutletstore.us.com
http://www.ralphlaurenoutlet.org.uk
http://www.air-huarache.me.uk
http://www.uggoutletonlineclearance.us.org
http://www.truereligionoutletclearance.us.com
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://www.suprashoes.us.com
http://www.coachoutlet-store.eu.com
http://www.toryburchoutletonlinestore.us.com
http://www.swarovskicrystaluk.org.uk
http://www.uggoutlet-clearance.com.co
http://www.pandoracharmssale-clearance.com
http://www.uggboots-australia.in.net
http://www.uggsoutletstore.com.co
http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com
http://www.coachfactoryoutletsales.us.com
http://www.michaelkorscybermonday.us.com
http://www.uggsoutlet.ca
http://www.michaelkorsoutletonlinecheap.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com
http://www.ralphlauren-pascher.fr
http://www.pandorajewelryoutlet.us.com
http://www.canada--gooseoutlet.ca
http://www.moncler.us.com
http://www.canadagooseoutlet-online.name
http://www.raybanscheap.us.com
http://www.oakleysunglassesofficial.us.com
http://www.hermesoutletonline.us.com
http://www.raybansunglasses-sales.us.com
http://www.polooutletpolo.us.com
http://www.uggsonsales.in.net
http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com
http://www.candagooseoutletus.com.co
http://www.polo-outletonline.us.com
http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com
http://www.uggbootsblackfridays.us.com
http://www.uggoutlets.ca
http://www.handbagslongchamp.us.com
http://www.canada-gooseoutletstore.name
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.raybansunglasses1.us.com
http://www.raybansunglasses-discount.us.com
http://www.nike-airmax2015.us
http://www.cheapjerseyswholesale.org
http://www.uggsboots.ca
http://www.canadagoosejackets.me.uk
http://www.uggsoutletuggboots.us.com
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.birkenstock-outlet.us.com
http://www.hermesbelts.us.com
http://www.hermes-birkin.in.net
http://www.fredperrypolo-shirts.com
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.asics-shoes.us.com
http://www.michael-korsoutletuk.me.uk
http://www.uggoutletsale.us.com
http://www.ugg-outletstore.us.org
http://www.coachoutletcanada.com.co
http://www.canadagooseoutletstore.com.co
http://www.poloralphlauren-outlets.us.com
http://www.michaelkorsoutletcoupons.us.com
http://www.michael-korsoutlets.me.uk
http://www.canada-gooseoutlet.us
http://www.nikerosherun.me.uk
http://www.canadagoosejackets.eu.com
http://www.ralphlaurenpoloshirtss.us.com
http://www.canadagoosecoats.us
http://www.eccoshoesoutlet.us.com
http://www.canada--goose.ca
http://www.ralphlauren-poloshirts.org.uk
http://www.michaelkorsoutletmacy.us.com
http://www.ralph-laurenpolo.us.com
http://www.pandorajewelrys.us.org
http://www.coach-handbags.us.com
http://www.cartieroutlets.us.com
http://www.cheapnfljerseysforsale.us.com
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com
http://www.uggsoutletuggboots.us.com
http://www.fitflopssaleclearance.in.net
http://www.louboutin-shoes.org.uk
http://www.cheapnba-jerseys.us.com
http://www.katespadeoutletstore.us
http://www.michaelkorsoutlet-sale.us.com
http://www.canadagoose-outletonline.name
http://www.niketrainers-uk.co.uk
http://www.michaelkorsoutletkors.us.com
http://www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com
http://www.oakley-sunglasses.nom.co
http://www.canadagoose-jackets.co.uk
http://www.basketballshoes.us.com
http://www.ralphlaurenpolo.eu.com
http://www.truereligionoutlet-store.us.com
http://www.uggbootsonsale.us.org
http://www.salomonshoessalomonoutlet.us.com
http://www.ugg-outletclearance.com.co
http://www.canadagoosecybermonday.us.com
http://www.footballshirts.me.uk
http://www.toryburchoutletclearance.us.com
http://www.uggboots-australia.us.com
http://www.coachoutlet-canada.ca
http://www.mont-blancpens.com.co
http://www.katespade-outlets.us.org
http://www.longchamphand-bags.co.uk
http://www.coachoutletoutlet.us.com
http://www.monclerjacketsuksale.co.uk
http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com
http://www.canadagoose-jackets.us
http://www.michaelkorsoutletclearancer.us.com
http://www.fitflop.in.net
http://www.coach-onlineoutlet.us.com
http://www.cheapjordansonline.us.com
http://www.oakleysunglassesusa.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesalechina.us.com
http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com
http://www.yeezyboost350sale.us.com
http://www.canadagooseoutletonline.com.co
http://www.toryburch-outletstore.in.net
http://www.longchamppascher.fr
http://www.moncleroutletonline.us.com
http://www.coachoutletcoachfactoryoutlet.us.com
http://www.uggoutletstoresofficial.us.com
http://www.niketrainersnikeshoes.co.uk
http://www.cazal.us.com
http://www.reebokoutletstores.us.com
http://www.michaelkorsoutletnew.us.com
http://www.burberrysaleoutlet.us.com
http://www.canada-gooseoutletstore.com.co
http://www.canadagooseoutletclearance.us.com
http://www.uggsoutlet-stores.us.com
http://www.ferragamoshoesofficial.us.com
http://www.marc-jacobs.us.org
http://www.christianlouboutin-outlet.me.uk
http://www.michaelkorshandbags-onsale.us.com
http://www.birkenstocksandals.me.uk
http://www.canadagoosejacketssale.org.uk
http://www.kevindurantshoes.net
http://www.canadagoose-uk.me.uk
http://www.swarovski-outlets.us.com
http://www.poloralphlaurensale.us.com
http://www.oakley-sunglasseswholesale.us.com
http://www.canadagooseoutlets.name
http://www.swarovskioutletstore.us.com
http://www.fitflopssale.me.uk
http://www.bottega-venetaoutlet.us
http://www.uggbootscybermonday.us.com
http://www.coachhandbagsclearance.us.com
http://www.cheap-uggsoutlet.us.com
http://www.michaelkorsoutletonline-shop.us.com
http://www.truereligionjeansclearance.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.uggoutlet-store.com.co
http://www.canadagoose--outlet.ca
http://www.canadagooseoutletstore.ca
http://www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com
http://www.canadagooseoutlet-store.name
http://www.mulberrybagsuk.co.uk
http://www.michaelkorsoutletonlinediscount.us.com
http://www.cheap-snapbacks.us.com
http://www.nbajerseysnike.us.com
http://www.cheapuggbootsonline.us.com
http://www.raybansunglassescheapsale.us.com
http://www.michaelkorsoutletnyc.us.com
http://www.cheap-nfljerseyschina.us.com
http://www.coachoutlet-clearance.us.com
http://www.nikefree5.us
http://www.coachoutletclearanceonline.us.com
http://www.adidasoutletstore.in.net
http://www.michaelkorsofficial.us.com
http://www.nikeairmaxtrainers.co.uk
http://www.ralphlaurenoutletclearance.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearanceinc.us.com
http://www.canadagoose-jacketsuk.me.uk
http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com
http://www.michaelkors.de.com
http://www.coach-outletstore.us.org
http://www.airmax90uk.co.uk
http://www.edhardy.us.com
http://www.coachoutletclearance.us.com
http://www.canadagooseuk.com.co
http://www.coachoutletonline-clearance.us.com
http://www.longchamphandbagssale.us.com
http://www.uggoutlet-clearance.in.net
http://www.ralphlauren-outletuk.co.uk
http://www.clevelandcavaliers.us.com
http://www.canada-gooseoutletstores.com.co
http://www.canadagoosejackets-uk.me.uk
http://www.nikeairmax-90.me.uk
http://www.cheapsoccerjersey.net
http://www.uggoutletuggboots.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearancer.us.com
http://www.cheapoakleysunglassesformen.us.com
http://www.uggblackfridays.us.com
http://www.michaelkorsoutletcheap.us.com
http://www.airmax90.us.com
http://www.pandoracharms-saleclearance.org.uk
http://www.poloralphlaurenofficial.us.com
http://www.michaelkors-outletuk.me.uk
http://www.uggoutletuggboots.us.com
http://www.oakleysunglassesoutlet-online.us.com
http://www.uggoutletonline.ca
http://www.longchamphandbagsuk.me.uk
http://www.toryburchoutletofficial.us.com
http://www.vansshoesoutletstore.us.com
http://www.canada-goosejacketsoutlet.us.com
http://www.nfljerseysofficial.us.com
http://www.coach-outletonlinesale.us.com
http://www.canadagooseoutletstore.name
http://www.ugg-outletstores.com.co
http://www.canadagooseoutlet-stores.com
http://www.ferragamooutletstore.net
http://www.michaelkorsfactory-outlets.us.com
http://www.nfljerseyss.us.com
http://www.true-religion.org.uk
http://www.cheapuggboot.com.co
http://www.ugg-bootsaustralia.com.co
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.linksoflondon.org.uk
http://www.raybansunglasses-outlets.us.com
http://www.nikeshoes-outlet.us.com
http://www.uggoutletugg.us.com
http://www.canada-gooseuk.me.uk
http://www.nikeoutletonline.us.org
http://www.chromeheartsoutlet.com.co
http://www.ysloutlet.us.com
http://www.fitflopssale.us
http://www.michael-korsoutletuk.org.uk
http://www.christian-louboutinoutletstore.us.com
http://www.polo-lacostepascher.fr
http://www.michaelkorsoutletonlinefactory.us.com
http://www.katespadeoutletonlines.us.com
http://www.uggbootscybermonday.us.com
http://www.canadagoose-outletstore.name
http://www.thomassabocharms.me.uk
http://www.coach-factoryoutletonline.com.co
http://www.maccosmeticsoutlet.us.com
http://www.michaelkorsoutlets.me.uk
http://www.truereligionjeansoutlets.us.com
http://www.canadagoose-jackets.org.uk
http://www.coachoutletstores.eu.com
http://www.outlettruereligion.in.net
http://www.burberry-outletstore.in.net
http://www.fitflopsoutletsale.com
http://www.canada-gooseoutletstore.com
http://www.michaelkors.eu.com
http://www.uggoutletonlineclearance.us.org
http://www.max1.nl
http://www.mcmoutletstore.us.org
http://www.airmax90uk.me.uk
http://www.longchampoutletonlines.us.com
http://www.lacostepoloshirts.us
http://www.montblancpenss.us.com
http://www.mulberrybagssale.org.uk
http://www.ferragamo-outlets.us.com
http://www.swarovskicrystaluk.me.uk
http://www.canadagoose-uk.org.uk
http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org
http://www.ferragamoshoes.org.uk
http://www.kobeshoes.us
http://www.michaelkorsoutletmks.us.com
http://www.nikestore-uk.org.uk
http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk
http://www.coachoutletcoupons.us.com
http://www.canada-goosejackets.us
http://www.coachoutlet-onlinecoachfactoryoutlet.us.com
http://www.burberryoutletstore.in.net
http://www.oakleysunglassesoakley.us.com
http://www.cheapnfljerseyswholesaler.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com
http://www.mulberryhandbagssale.me.uk
http://www.raybansunglasses2.us.com
http://www.uggsoutlet-boots.us.com
http://www.christianlouboutin-outlet.us.org
http://www.michaelkors-outletonlinesale.us.com
http://www.ugg-outlets.ca
http://www.swarovski-outlet.us.com
http://www.canada-goosecoats.us.com
http://www.coachoutletonlineclearance.eu.com
http://www.canadagooseoutletstore.us
http://www.wholesaleraybansunglasses.us.com
http://www.canadagoose-jackets.com.co
http://www.raybansunglassesusa.us.com
http://www.uggs-outletonline.us.com
http://www.adidas-uk.me.uk
http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com
http://www.coachoutletonline-coachfactoryoutlet.us.com
http://www.long-champhandbags.co.uk
http://www.canadagoosejacketssale.co.uk
http://www.pradahandbagsuk.co.uk
http://www.truereligionjeanssale.com
http://www.christianlouboutin-shoes.me.uk
http://www.reeboktrainers.me.uk
http://www.uggoutletuggsoutlet.us.com
http://www.uggoutletonlinestore.us.org
http://www.uggcybermonday.us.com
http://www.michael-korsoutletclearance.us.org
http://www.canadagooseoutletstores.name
http://www.canadagoose-outletstores.com.co
http://www.poloralphlaurens.org.uk
http://www.coachoutletsales.us.com
http://www.nikeshoesforwomen.us.com
http://www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com
http://www.ralphlaurenoutletstores.us.com
http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com
http://www.pradaoutlet.us
http://www.oakleysunglasseswholesalestore.us.com
http://www.katespadeoutletonlinestore.us.com
http://www.lakersjerseys.us.com
http://www.raybansunglassesofficialsite.us.com
http://www.nikeairmax-90.org.uk
http://www.uggboots-outlet.com.co
http://www.jordanshoesclearance.us.com
http://www.coachoutlet-onlines.us.com
http://www.coachoutletonline.us.org
http://www.coachoutletonline-factory.us.com
http://www.swarovskioutletstores.us.com
http://www.cheapuggsfor-sale.com.co
http://www.uggoutletstoress.us.com
http://www.niketrainers-uk.org.uk
http://www.uggoutlet-stores.com.co
http://www.chicagoblackhawksjerseys.us.com
http://www.mulberryoutlets.org.uk
http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com
http://www.nike-store.org.uk
http://www.michaelkorsoutletnewyork.us.com
http://www.raybansunglasseshut.us.com
http://www.coach-outletclearance.us.com
http://www.canadagooseblackfriday.us.com
http://www.coachoutletonline.com.co
http://www.cheapuggs-outlet.in.net
http://www.poloralph-lauren.us.com
http://www.longchampoutlet1.us.com
http://www.adidastrainersshoes.co.uk
http://www.michaelkorsoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.pandoracharmssaleclearances.co.uk
http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com
http://www.coachoutletonlineclearance.us.com
http://www.nhljerseysforsale.us.com
http://www.fitflopsshoes.in.net
http://www.christian-louboutinshoes.us.org
http://www.poloralphlaurenfactorystore.org.uk
http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk
http://www.outletchristianlouboutin.us.com
http://www.burberryoutlet.ca
http://www.truereligion-jean.us.com
http://www.canadagoose-outlet.us.org
http://www.canadagooseoutlet-online.com
http://www.canadagooseoutlet-stores.com
http://www.michaelkorsoutletr.us.com
http://www.ugg-bootsoutlet.us.org
http://www.michaelkorsoutletz.us.com
http://www.michaelkorshandbagsoutletstores.us.com
http://www.fitflopsshoes.me.uk
http://www.michaelkorswallets.us.org
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.long-champpliage.fr
http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk
http://www.kobebryantshoes.in.net
http://www.nikeblazerpaschers.fr
http://www.cheapraybansunglasses-wholesale.us.com
http://www.monclerjacketsuk.co.uk
http://www.canadagooseoutletclearance.us.com
http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com
http://www.truereligionjeans.co.uk
http://www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com
http://www.mulberryhandbags-uk.me.uk
http://www.foampositeshoe.net
http://www.converseshoes.us.com
http://www.canada-goosecoats.us.org
http://www.canadagooseoutlet-stores.com.co
http://www.nikefactoryoutlets.us.com
http://www.canadagoose-jackets.us.org
http://www.airhuarachenike.co.uk
http://www.longchampoutlet.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk
http://www.cheapoakleysunglassesfactory.us.com
http://www.uggbootsclearance.us.org
http://www.uggoutletscheap.us.com
http://www.canadagooseparka.name
http://www.oakleysunglasses-sale.us.com
http://www.kobe9elite.us.com
http://www.uggoutletstore.ca
http://www.christianlouboutin-shoes.us.org
http://www.michaelkorsoutletme.us.com
http://www.michaelkors-outletclearance.us.org
http://www.coachoutletstore.com.co
http://www.poloralphlaurens.me.uk
http://www.uggbootsoutlets.com.co
http://www.canadagooseoutlet-online.com.co
http://www.polooutletonlinestores.us.com
http://www.truereligionjeans.org.uk
http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com
http://www.coachoutletclearance.us.org
http://www.uggsoutletonline.com.co
http://www.coachoutlet-store.us.org
http://www.fitflopssale.in.net
http://www.canadagoosejacketswomen.co.uk
http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com
http://www.oakleysunglassesdiscount.com.co
http://www.oakleysunglasses-uk.org.uk
http://www.canadagoosejackets-outlet.us.com
http://www.canadagoosejacketscanagagooseoutlet.us.com
http://www.christianlouboutin-shoes.co.uk
http://oakley.sunglassess.us.com
http://www.true-religionjeanssale.us.com
http://www.adidasnmduk.org.uk
http://www.michaelkorsoutlet-storesofficial.us.com
http://www.mbt-shoesoutlet.us.com
http://www.airmax-trainers.co.uk
http://www.coachcanada-outlet.ca
http://www.cheapsnapbacks.net
http://www.polo-outletstore.us.com
http://www.michaelkorsblackfridays.us.com
http://www.canadagooseoutlet.me.uk
http://www.adidasnmdad.us.com
http://www.jeanstruereligion.in.net
http://www.cheapmichaelkors-handbags.us.com
http://www.cheapugg-boots.us.org
http://www.pradashoesofficial.us
http://www.canadagooseoutletofficial.name
http://www.nikeairmax90.nl
http://www.canada-gooseuk.co.uk
http://www.raybanssunglasses.org.uk
http://www.hermesoutletstore.us.com
http://www.mulberryhandbagsuk.org.uk
http://www.pumaoutlet-online.com
http://www.canadagooseoutletcanadagoosejackets.com
http://www.uggboots-uk.me.uk
http://www.airforce1.us.com
http://www.nikeoutlets.us.org
http://www.clearancefitflopssale.com
http://www.canadagoosecoats.me.uk
http://www.yeezyboostoutlet.us.com
http://www.vans-shoes.cc
http://www.christianlouboutinonline.us.com
http://www.nikerosheone.us
http://www.moncler.us.org
http://www.canada-goosejacketsuk.org.uk
http://www.cheapnhljerseyss.us.com
http://www.ugg-bootsclearance.com.co
http://www.cheapmlbjerseyss.us.com
http://www.michaelkors-handbagsuk.me.uk
http://www.canadagoosecoats.us.org
http://www.cchristianlouboutin-outletsale.us.com
http://www.longchampsoldes.fr
http://www.soccer-shoes.us
http://www.lebronjamesshoess.us.com
http://www.canadagoosejackets-uk.org.uk
http://www.michaelkorsoutletfactorystore.us.com
http://www.michaelkorsbagss.co.uk
http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.in.net
http://www.uggoutlet.ca
http://www.canadagoose-coats.us.org
http://www.coach-factoryoutlets.us.org
http://www.canadagoosejackets.us.org
http://www.michaelkorsoutletclearance-online.us.com
http://www.coach-handbags.us.org
http://www.oakleysunglassesformens.us.com
http://www.canada-gooseoutlet.us.org
http://www.long-champsolde.fr
http://www.cheap-jordanshoes.us.com
http://www.salvatore-ferragamo.in.net
http://www.ralphlaurenpolo.us.com
http://www.ferragamo.eu.com
http://www.ralphlaurenpoloshirt.us.com


 
 Comment : 6
Mail to chanyuan
กลับขึ้นด้านบน

1


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

ความปลอดภัย กรุณากรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่าง
   
   
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@thaibsd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 thaibsd.com All Right Reserved. Contact >> admin@thaibsd.com