แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ FreeBSD สำหรับคนไทย
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  Trip การทำ VPN จ๊ะ
   ShareKnowledge
 Posted : 2006-02-21 17:10:41

  หนึ่งในใต้หล้า
 

 Sex :
 Post : 2819
 สมาชิกลำดับที่ : 434
ในโลกของซอฟต์แวร์เสรีมีซอฟต์แวร์ VPN รอให้ท่านผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. VPN แบบ pptp ซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ได้แก่ Poptop เป็น VPN Server บนลีนุกซ์ที่ใช้
โปรโตคอล pptp ( Point-to-Point Tunneling Protocol ) ในการติดต่อกัน ซึ่งนับได้ว่า Poptop เป็น VPN Server ซึ่งมีความเข้ากันได้ดีกับไคลเอนต์บนวินโดวส์ โดยสามารถใช้ VPN Client ของวินโดวส์ได้ทันที

2. VPN แบบ IPSec ซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ได้แก่ FreeS/WAN และ Openswan VPN บน
โปรโตคอล IPSec ( IP Security Protocol ) ถือได้ว่าเป็น VPN ที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสหรือไม่เปิดเผยรหัส เนื่องจากว่ามีความปลอดภัยสูง แต่ด้วยความซับซ้อนทำให้การติดตั้งค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะการติดตั้ง IPSec ผ่านระบบ NAT ( Network Address Translation ) นอกจากนี้การติดตั้ง VPN แบบ IPSec บนลีนุกซ์จำเป็นต้องมีการ Patch Kernel ด้วย

3. VPN แบบ tun/tap ได้แก่ OpenVPN ,Vtune ,tinc และ CIPE โดยในบทความครั้งนี้จะกล่าวถึง OpenVPN โดยเฉพาะ ซึ่งเป็น VPN Server ที่ทำงานบนโปรโตคอล SSL ( Secure Socket Layer ) การติดตั้งเหมือนการใช้งานแอพพลิเคชันทั่วไปที่ทำงานร่วมกับ SSL ซึ่งมีผลให้การติดตั้งไม่ยุ่งยากและที่สำคัญสามารถวิ่งได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Linux, Windows 2000/XP (หรือสูงกว่า), OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, Mac OS X, และ Solaris

นิยามศัพท์ของ VPN


TUN ( Virtual Point-to-Point network device ) ไดร์เวอร์ TUN ผูกติดกับ Kernel ของลีนุกซ์ซึ่งพร้อมใช้งานได้ ทันทีใน Fedora Core แต่ถ้าเป็นตระxxxล RedHat Clone จะไม่ได้คอมไพล์ TUN มาให้ จึงต้องคอมไพล์ Kernel ใหม่ TUN device มีหน้าที่สร้างอุโมงค์ไอพี ( IP tunneling ) แอพพลิเคชันจะทำการอ่านและเขียน IP Frame ผ่าน TUN

ข้อดี สำหรับการทำงานผ่าน TUN

ทำงานได้รวดเร็ว

ข้อเสีย สำหรับการทำงานผ่าน TUN

สนับสนุน IP Frame เท่านั้น
VPN Client ที่ติดต่อเข้ามาจะอยู่คนละ Subnet Mask กับ VPN Server TAP ( Virtual Ethernet network device ) ทำหน้าที่คล้ายกับ TUN เพียงแต่แอปพลิเคชันจะทำหน้าที่อ่านและเขียน Ethernet Frame ผ่าน TAP device

ข้อดี สำหรับการทำงานผ่าน TAP

สนับสนุน Ethernet Frame จึงสามารถใช้โปรโตคอลอื่นๆ นอกเหนือจากไอพีได้ เช่น IPX
VPN Client ที่ติดต่อเข้ามาจะมี Subnet Mask เดียวกับ VPN Server

ข้อเสีย สำหรับการทำงานผ่าน TAP

ทำงานช้ากว่า TUN
Passive Attack คือ ผู้แอบดูข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่กำลังติดต่อกัน วิธีการป้องกันคือ การเข้ารหัสข้อมูล
Active Attack คือ ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาแทรก หรือเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลระหว่างทางที่เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังติดต่อกัน วิธีการป้องกันคือ พิสูจน์ตัวตน ( authentication ) OpenVPN ใช้ HMAC ในการพิสูจน์ตัวตนในการแลกเปลี่ยนแพ็กเก็ต

คุณสมบัติของ OpenVPN
ทำอุโมงค์แบบ IP Frame และแบบ Ethernet Frame ได้
มีความปลอดภัยในระดับป้องกันทั้ง Passive Attack และ Active Attack
ทำ chroot environment และสามารถวิ่งในสิทธิ์ของยูสเซอร์ธรรมดาได้ หลังจาก Initialize สำเร็จแล้ว
ทำ Load Balance กรณีที่มี VPN เซิร์ฟเวอร์หลายตัว
สนับสนุนการเข้ารหัสในรูปแบบ Pre-shared Keys และ Certficated Keys
สนับสนุนการทำงานในรูปแบบ HMAC Authentication
สนับสนุนการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดปริมาณการจราจรบนเครือข่าย
ทำ DHCP เพื่อแจกจ่ายไปยัง VPC ไคลเอนต์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด route, DNS, WINS ซึ่งเหมาะกับการใช้งานแบบ road-warrior
ทำอุโมงค์ผ่าน NAT ได้
ไม่ต้องแก้ไข kernel โดยปกติ kernel ของลีนุกซ์จะสนับสนุนการใช้งาน tun/tap อยู่แล้ว
ใช้ได้หลากหลายแพล็ตฟอร์มดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
OpenVPN เป็น GPL

เตรียมแพกเกจก่อนการติดตั้ง

แหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ OpenVPN คือhttp://openvpn.sourceforge.netไปที่เมนู Download จะพบไฟล์ 3 ไฟล์ดังนี้
Windows Installer: openvpn-2.0_rc1-install.exe
Source (Tarball): openvpn-2.0_rc1.tar.gz
Source (Zip): openvpn-2.0_rc1.zip
ให้ดาวน์โหลด openvpn-2.0_rc1.tar.gz เพื่อที่จะทำ VPN Server ( บนเครื่องลีนุกซ์ ) และ openvpn-2.0_rc1-install.exe สำหรับ VPN client ( บนเครื่องวินโดวส์ )
กรณีที่ต้องการใช้การบีบอัดข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการทำงานต้องเตรียมแพกเกจ lzo ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://dag.wieers.com/packages/lzo/โดยให้เลือกไฟล์ rpm ให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของท่าน
ในกรณีต้องการใช้งานในแบบ GUI ผ่าน VPN Client ท่านสามารถดาวน์ VPN GUI ได้ที่ http://www.nilings.se/openvpn/download.htmlโดยเลือกไฟล์ openvpn-gui-1.0.exe

การติดตั้ง VPN Server บนลีนุกซ์

ติดตั้งแพกเกจ
ติดตั้ง lzo ด้วยคำสั่ง rpm -i lzo-1.08-3.1.xxx.rpm
ติดตั้ง openvpn ด้วยคำสั่ง rpm -tb openvpn-2.0_rc1.tar.gz จะได้แพกเกจ openvpn-2.0_rc1-1.rpm
ติดตั้ง openvpn อีกครั้งด้วยคำสั่ง rpm -i openvpn-2.0_rc1-1.rpm
สร้างคีย์เพื่อทำ SSL
เปลี่ยนไดเรกทอรีไปที่ /usr/share/openvpn/easy-rsa
สร้างค่าตัวแปรโดยการเรียก . vars
ลบข้อมูลเดิมด้วยคำสั่ง ./clean-all
สร้าง Certificate Authority (CA) ด้วยคำสั่ง ./build-ca ( ตอบคำถามการสร้าง CA )
สร้างกุญแจสำหรับเครื่อง VPN Server ด้วยคำสั่ง ./build-key server (ตอบคำถามตามความเหมาะสมสำหรับการสร้างกุญแจ)
สร้างกุญแจสำหรับเครื่อง VPN Client ด้วยคำสั่ง ./build-key client (ตอบคำถามตามความเหมาะสมสำหรับการสร้างกุญแจ)
สร้างคีย์ Diffie-hellman ด้วยคำสั่ง ./build-dh
นำคีย์ที่ได้จากการสร้างคือ ca.crt, server.key, server.crt, dh1024.pem ไปไว้ที่ /etc/openvpn
กรณีต้องการใช้งาน auth-pam.pl ให้ทำสำเนาจาก /usr/share/openvpn/sample-scripts/auth-pam.pl ไปที่ /etc/openvpn


สร้างไฟล์ /etc/openvpn/server.conf

port 1194
dev tun
#dev tap

tls-server

dh dh1024.pem
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key

auth-user-pass-verify ./auth-pam.pl via-file
#client-disconnect ./logoff.sh

#up ./openvpn.up

mode server
duplicate-cn
ifconfig 192.168.100.1 192.168.100.2 #(tun)
#ifconfig 192.168.100.1 255.255.255.0 #(tap)

ifconfig-pool 192.168.100.100 192.168.100.200 # (tun)IP range for openvpn client
#ifconfig-pool 192.168.100.100 192.168.100.200 255.255.255.0 # (tap)IP range fomtu-test
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
ping 10
ping-restart 120

push "ping 10"
push "ping-restart 60"

push "dhcp-option DOMAIN ccm.com" # push the DNS domain suffix
push "dhcp-option DNS 192.168.0.254" # push DNS entries to openvpn client
push "dhcp-option WINS 192.168.0.254" # push DNS entries to openvpn client
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0" # (tun)add route to to protected network
push "route 192.168.100.1" # (tun)add route to to protected network
#push "route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.100.1" # (tap)add route to to pro tected network
;user nobody
;group nobody
comp-lzo
status-version 2
status openvpn-status.log
verb 3

หมายเหตุ
ไฟล์ server.conf สามารถดูตัวอย่างพร้อมคำอธิบายได้ที่ไดเรกทอรี
/usr/share/openvpn/sample-config-files จากตัวอย่างไฟล์ server.conf ข้างต้นจะเห็นเครื่องหมายคอมเมนต์ของการใช้งานผ่าน TAP ในกรณีผู้อ่านต้องการใช้ VPN ผ่าน TAP ให้ทำเครื่องหมายคอมเมนต์ที่ TUN และนำเครื่องหมายคอมเมนต์หน้าบรรทัด TAP ออก

สั่งให้ openvpn ทำงานด้วยคำสั่ง service openvpn start ถ้าระบบพร้อมที่จะทำงานผู้อ่านควรตรวจสอบด้วยคำสั่งเหล่านี้ก่อนที่เริ่มติดตั้ง VPN Client
ใช้คำสั่ง ifconfig จะพบ tun device
tun0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:192.168.100.1 P-t-P:192.168.100.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:689 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:735 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:87131 (85.0 Kb) TX bytes:105585 (103.1 Kb)ใช้คำสั่ง ifconfig จะพบ tap device (กรณีใช้ tap)
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:FF:30:23:39:94
inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1293 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1355 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:161389 (157.6 Kb) TX bytes:468689 (457.7 Kb)ใช้คำสั่ง netstat -na | grep 1194 udp 0 0 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:*


กรณีที่ระบบของท่านมีไฟล์วอลล์กรุณาให้ไฟร์วอลล์ของท่านเปิดรับ UDP Port 1194 และเปิดรับแพกเก็ตที่มาจากอุปกรณ์ TUN หรือ TAP ด้วย และในกรณีที่ต้องการใช้งานผ่าน Samba อย่าลืมกำหนดให้ Samba รับไอพีแอดเดรสของ VPN Client ด้วย สำหรับตัวอย่างการเปิดไฟร์วอลล์เพื่ออนุญาตการใช้งาน OpenVPN สามารถดูได้ดังนี้

http://openvpn.sourceforge.net/howto.html( กรณีใช้ Iptables )
http://www.shorewall.net/OPENVPN.html( กรณีใช้ Shorewall )

การติดตั้ง VPN Client บนวินโดวส์

ติดตั้งโปรแกรม
openvpn-2.0_rc1-install.exe
openvpn-gui-1.0-beta26.exe ( เป็นไฟล์เดี่ยวๆ ไม่ต้องติดตั้ง สามารถเรียกใช้งานได้เลย )

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยเราจะได้ Local Connection ที่เป็น TAP-Win32 Adapter สามารถตรวจสอบได้ที่ Network Connections ดังรูปที่


ในกรณีที่ติดตั้งแล้วยังไม่ได้ TAP-Win32 Adapter ให้ไปที่เมนู /Start/Openvpn/Add a new TAP-Win32 virtual ethernet adapter


สร้างคีย์เพื่อทำ SSL เราได้มีการสร้างคีย์ไว้ในช่วงของการติดตั้ง VPN Server ให้ทำการสำเนาไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3 ไฟล์มายังผู้ใช้ VPN Client คือ ca.crt, client.crt, client.key หลังจากนั้นให้นำคีย์ทั้ง 3 ไปไว้ที่ไดเรกทอรี \Program Files\OpenVPN\config

สร้างไฟล์ client.ovpn ไฟล์นี้จะคล้ายกับไฟล์คอนฟิกเกอเรชันที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แต่ถ้าวิ่งอยู่บนวินโดวส์เราจะใช้นามสกุลเป็น ovpn ซึ่งเราจะต้องกำหนดดังนี้


#dev tap
dev tun
port 1194

remote <ชื่อของ VPN Server หรือจะใช้เป็นไอพีแอดเดรสก็ได้>

tls-client
auth-user-pass

ca ca.crt
cert client.crt
key client.key

mtu-test
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
pull

comp-lzo
verb 4สั่งให้ OpenVPN ทำงานด้วยการคลิกขวาที่ไฟล์ client.ovpn เลือก Start OpenVPN on this config file หรือจะใช้ openvpn-gui ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ openvpn-gui หลังจากนั้นจะปรากฏ openvpn-gui เป็น Tray Icon อยู่ด้านล่างให้คลิกขวาเลือก Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ VPN Server ที่เราได้กำหนดในไฟล์ client.ovpn เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อย open-gui ที่ Tray Icon จะมีสีเขียว หลังจากนั้นให้ทดสอบการทำงานผ่าน VPN ได้ตามต้องการ จากนั้นเรามาตรวจสอบค่าของของการเชื่อมต่อของ Local Area Connection 4 จะปรากฏข้อมูลดังรูป

นำ VPN ไปประยุกต์ใช้

OpenVPN เป็น VPN ที่มีความสามารถค่อนข้างครบครันในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความง่ายในการใช้งาน ระบบความปลอดภัย การใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ประกอบกับเอกสารที่มีมากมายซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ของ OpenVPN ทำให้ผู้ที่จะเริ่มต้นการลงระบบ VPN คงเป็นเรื่องไม่ยากนัก ตัวผู้เขียนหลังจากทดสอบการใช้งานผ่าน Windows Explorer พบว่ามีความเร็วในระดับที่น่าพอใจทั้งในรูปแบบการติดต่อผ่าน TUN และ TAP หลังจากนั้นลองทดสอบเรียกไฟล์ Northwind.mdb ซึ่งมีขนาด 2 MB ด้วยโปรแกรม MS Access ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที ( บน ADSL ความเร็ว 1 Mbps ) สำหรับท่านที่มีอินเตอร์เนตความเร็วสูงกว่านี้ ( ประมาณ 2 MB ขึ้นไป ) ลองทดสอบกับแอพพลิเคชันที่เขียนในรูปแบบ Client/Server อาจทำให้แอพลิเคชันจากเดิมที่สามารถใช้งานภายเพียงแค่ในออฟฟิศ เปลี่ยนมาใช้งานผ่าน VPN ซึ่งมีความปลอดภัย โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องไปเขียนแอพพลิเคชันใหม่เพื่อวิ่งบนอินเตอร์เนต 

ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด...มันจะติดตัวคุณไปจนวันตาย
  IP : (202.28.24.91)
ชื่อสมาชิก ShareKnowledge Mail to ShareKnowledge เบอร์ msn share_knowledge@hotmail.com
แสดงความคิดเห็น

   ShareKnowledge
 Posted : 2006-02-21 17:12:07   IP : (202.28.24.91)

  หนึ่งในใต้หล้า
 

 Sex :
 Post : 2819
 สมาชิกลำดับที่ : 434
ขอขอบคุณ www.itdestination.com มากสำหรับบทความดีๆแบบนี้คับ

 

ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด...มันจะติดตัวคุณไปจนวันตาย
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก ShareKnowledge Mail to ShareKnowledge เบอร์ msn share_knowledge@hotmail.com
กลับขึ้นด้านบน

 chanyuan
 Posted : 2017-06-19 18:54:09   IP : (83.217.10.196)
chanyuan2017.06.19
http://www.oakleysunglasses-sale.us.com
http://www.pandorajewelryoutlet.us.com
http://www.hollisterclothing.co.uk
http://www.uggboots-australia.in.net
http://www.coach-onlineoutlet.us.com
http://www.fitflopsoutletsale.com
http://www.longchamp-handbags.org.uk
http://www.ferragamoshoes.org.uk
http://www.adidas-wings.in.net
http://www.mulberryhandbagssale.co.uk
http://www.ralphlaurenoutletstores.us.com
http://www.nike-store.org.uk
http://www.raybansunglassesuk.com.co
http://www.raybans-sunglasses.us.com
http://www.michael-korsoutletclearance.com.co
http://www.coachoutletoutlet.us.com
http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.in.net
http://www.mbt-shoesoutlet.us.com
http://www.coachfactoryoutletsale.com.co
http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk
http://www.hermesbelts.us.com
http://www.nikeairmaxshoess.co.uk
http://www.raybansunglasses1.us.com
http://www.oakleysunglassescheapsale.us.com
http://www.nike-outletonline.com
http://www.coachfactoryoutletcoachoutletonline.us.com
http://www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com
http://www.coachfactoryoutletstore.com.co
http://www.oakleysunglassesformen.com.co
http://www.oakleysunglasseswholesalechina.us.com
http://www.clearancefitflopssale.com
http://www.cheapjerseyswholesale.org
http://www.guccioutletonline.us.org
http://www.cartierwatchesforwomen.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-official.us.com
http://www.pandoracharmssaleclearance.org
http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com
http://www.toryburchoutletofficial.us.com
http://www.borselouisvuittonborse.it
http://www.wholesaleraybansunglasses.us.com
http://www.guccioutletonlinestores.org
http://www.ralphlauren-outletuk.co.uk
http://www.burberrysaleoutlet.us.com
http://www.coachoutletonline.com.co
http://www.nikestore-uk.me.uk
http://www.ralphlaurenpolo.us.com
http://www.michaelkorshandbagsoutletfactory.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-store.us.org
http://www.christianlouboutinonline.us.com
http://www.marc-jacobs.us.org
http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com
http://www.coachfactoryoutletsales.us.com
http://www.coachoutlethandbags.us.com
http://www.swarovskicrystals.com.co
http://www.airmax90.us.com
http://www.pradasunglasses.us.com
http://www.coachoutlet-onlines.us.com
http://www.nikeblazerpaschers.fr
http://www.swarovski-crystal.org.uk
http://www.michaelkorsfactoryoutletofficial.us.com
http://www.raybansunglassessale.com.co
http://www.truereligionjeansoutlets.us.com
http://www.mulberry-handbags.co.uk
http://www.nikefree5.us
http://www.louis-vuitton.org.uk
http://www.todsoutlet.us.org
http://www.louisvuittonoutletstoreslv.us.com
http://www.raybansunglassescheap.com.co
http://www.burberryoutlet.ca
http://www.cheapjordansonline.us.com
http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com
http://www.clevelandcavaliers.us.com
http://www.cheapsnapbacks.net
http://www.uggoutlet-clearance.in.net
http://www.kobebryantshoes.in.net
http://www.futbol-baratas.com
http://www.michaelkorsoutletonlineclearance.us.org
http://www.ralph-laurenpolo.me.uk
http://www.michaelkorsuk-outlet.org.uk
http://www.soccer-shoes.us
http://www.wholesale-nbajerseys.com
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.louisvuitton-outletofficial.us.com
http://www.hermesoutletstore.us.com
http://www.hollisterclothingstore.in.net
http://www.rolexwatches-uk.me.uk
http://www.coach-factoryoutlets.us.com
http://www.ray-bansunglassesofficial.us.com
http://www.longchamp-handbags.me.uk
http://www.cheap-raybansunglasses.com.co
http://www.fredperrypoloshirts.com
http://www.ferragamoshoesoutlet.net
http://www.niketrainers.me.uk
http://www.linksoflondons.co.uk
http://www.louisvuittonoutletlouisvuitton.us.com
http://www.ferragamo.eu.com
http://www.coachoutletcanada.com.co
http://www.airhuarache-nike.co.uk
http://www.coachoutletclearance.us.com
http://www.sunglassesoakley.co.uk
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://www.ray-bansunglasses.com.co
http://www.michaelkorsoutletonline-clearance.us.com
http://www.pandorajewelrys.us.org
http://www.adidasnmdshoes.us.org
http://www.fitflop.in.net
http://www.louisvuitton-outletclearance.us.com
http://www.kobeshoes.us
http://www.michaelkorshandbagsoutlet.us.org
http://www.canadagoosejacketsuk.com.co
http://www.guccihandbags.us.org
http://www.hermesbirkin.org
http://www.michaelkors-outletonlinestore.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-sale.us.com
http://www.louisvuitton-outletonline.us.org
http://www.birkenstock-outlet.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk
http://www.nfljerseyswholesales.us.com
http://www.converseshoes.us.com
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.org.uk
http://www.michaelkorsoutletstoresofficial.us.com
http://www.outletkatespade.us
http://www.replica-watchesforsale.us.com
http://www.guccioutletonlinestore.us.com
http://www.lebronjamesshoes.in.net
http://www.lakersjerseys.us.com
http://www.katespadeoutletstore.us
http://www.sunglassesrayban.org.uk
http://www.michaelkors-outletuk.org.uk
http://www.polotshirts.org
http://www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.cheapjordan-shoes.us.com
http://www.cartieroutlets.us.com
http://www.airmaxuk.org.uk
http://www.long-champoutlet.in.net
http://www.polooutlet-store.us.com
http://www.outletchristianlouboutin.us.com
http://www.nhljerseyswholesales.us.com
http://www.louis-vuittonhandbags.me.uk
http://www.michaelkorsoutlett.us.com
http://www.ralphlaurenpolo-shirts.us.com
http://www.longchampoutlet.us.com
http://www.michaelkors-handbags.co.uk
http://www.skysneakers.com
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://www.coachfactoryoutlet-store.com.co
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.juicycoutureoutlet.net
http://www.ralph-laurenpolo.us.com
http://www.ralphlauren-pascher.fr
http://www.basketballshoes.us.com
http://www.michaelkorswallets.us.org
http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com
http://www.rolexwatchesrolexoutlet.us.com
http://www.louis-vuittonoutletonlines.us.com
http://www.canadagoosejackets-uk.com.co
http://www.hermes-outlet.us.com
http://www.cheapmichaelkors-handbags.us.com
http://www.oakleysunglassesoakley.us.com
http://www.polo-outlet.in.net
http://www.cheapraybansunglasses-wholesale.us.com
http://www.nikeairmax-90.co.uk
http://www.pradaoutlet.us
http://www.fitflopssale.me.uk
http://www.michaelkorsoutletonlinemk.us.com
http://www.cheap-raybans.org
http://www.suprashoes.us.com
http://www.christianlouboutin-shoes.org.uk
http://www.ferragamo-shoes.us.com
http://www.kevindurantshoes.net
http://www.oakleysunglassesofficial.us.com
http://www.canadagooseoutletstore.us.org
http://www.louisvuittonoutletlouisvuittonhandbags.us.com
http://www.christianlouboutinshoesoutlet.us.com
http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com
http://www.herveleger.us.com
http://www.long-champoutlet.us.com
http://www.chrome-heartsoutlet.us.com
http://www.airmax90.org.uk
http://www.omegawatches.me.uk
http://www.max1.nl
http://www.cartierwatchesforsale.us.com
http://www.toryburchoutlet-online.us.com
http://www.michaelkorsofficial.us.com
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com
http://www.addidasshoes.net
http://www.truereligion-sale.in.net
http://www.yeezyboost350sale.us.com
http://www.mizunorunningshoes.us
http://www.ralphlaurenukofficial.me.uk
http://www.louisvuittonoutlet-lv.us.com
http://www.cartier-outlet.us.com
http://www.truereligionjeans.org.uk
http://www.coachfactory-outlet.us.com
http://www.louis-vuittonhandbags.org.uk
http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com
http://www.adidasukstore.org.uk
http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlet.com
http://www.ralphlauren-polo.org.uk
http://www.cheapfootballshirts.me.uk
http://www.coachoutletonline-factory.us.com
http://www.mont-blancpens.com.co
http://www.louisvuittonpascher.fr
http://www.mulberrybags.me.uk
http://www.vans-shoes.cc
http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com
http://www.nikeoutletstore.us
http://www.handbagslongchamp.us.com
http://www.hollisterclothings.net
http://www.mulberry-handbags.me.uk
http://www.ralphlaurenpoloofficial.us.com
http://www.michaelkorsbags.org.uk
http://www.pradashoesofficial.us
http://www.truereligion-jeans.org.uk
http://www.pandorajewellery.cc
http://www.rayban--sunglasses.me.uk
http://www.cheapreplicawatches.com.co
http://www.fitflopsshoes.co.uk
http://www.truereligionoutlet-store.us.com
http://www.asicsisrael.com
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com
http://www.fitflopsshoes.in.net
http://www.2017wholesalenfljerseys.com
http://www.coachoutletonlinestore.eu.com
http://www.reebokoutletstores.us.com
http://www.toryburchoutletstores.us.org
http://www.ralphlaurenoutlet.org.uk
http://www.poloralphlaurenofficial.us.com
http://www.polo-outlet.com.co
http://www.salomonshoessalomonoutlet.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com
http://www.ferragamooutletstore.net
http://www.burberry-outletstore.in.net
http://www.montblancpenss.us.com
http://www.coachoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.truereligionjeanssale.in.net
http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk
http://www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com
http://www.shoesjordan.net
http://www.airforce1.us.com
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.poloralph-lauren.us.com
http://www.authenticlouisvuittonoutlet.us.com
http://www.cazal.us.com
http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com
http://www.michaelkorshandbags-onsale.us.com
http://www.hollister-clothingstore.org
http://www.nikeshoesforwomen.us.com
http://www.cartier-watches.us
http://www.mlb-jerseyswholesale.us.com
http://www.louisvuittonoutletlouisvuittonoutletstore.us.com
http://www.swarovski-outlet.in.net
http://www.maccosmetics.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.rolex-watches.it
http://www.toryburch-outletstore.in.net
http://www.truereligionjeans-canada.com
http://www.ysloutlet.us.com
http://www.borsegucci-outlet.it
http://www.truereligion-jean.us.com
http://www.toryburch.com.co
http://www.swarovski-crystal.me.uk
http://www.coachoutletonlineclearance.com.co
http://www.mulberrybagsmulberryhandbags.co.uk
http://www.mbt5.com
http://www.outlettruereligion.in.net
http://www.michael-korsoutletclearance.us.org
http://www.canada-gooseoutletstore.com.co
http://www.louis-vuittonlv.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-official.us.com
http://www.louisvuittonoutlet-online.us.org
http://www.christianlouboutinscheap.us
http://www.michaelkorshandbagsclearanceoutlet.us.com
http://www.michaelkors-outletclearance.us.org
http://www.ferragamoshoes.com.co
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.nikerosherun.me.uk
http://www.lacostepoloshirts.us
http://www.nike-airmax2015.us
http://www.louisvuittonoutlet1.us.com
http://www.foampositeshoe.net
http://www.nikeairmax90.nl
http://www.louisvuittonoutletonlineofficial.us.com
http://www.adidasoutletstore.in.net
http://www.toryburchoutlets.us.org
http://www.michael-korsoutletonlineclearance.us.com
http://www.thomassabocharms.org.uk
http://www.rolexwatchesforsale.in.net
http://www.cheapsoccerjersey.net
http://www.prada-handbags.co.uk
http://www.reeboktrainers.org.uk
http://www.louisvuittonoutletstoreofficial.us.com
http://www.coachoutletsales.us.com
http://www.ralphlauren-polo.com.co
http://www.lebronjames.us.com
http://www.katespadeoutletonlinestore.us.com
http://www.oakleysunglasses-wholesale.com.co
http://www.coachoutletclearanceonline.us.com
http://www.coachoutletstore.com.co
http://www.mcmoutletstores.us.com
http://www.airjordan4.org
http://www.katespade.org.uk
http://www.coachoutletonlineclearance.us.com
http://oakley.sunglassess.us.com
http://www.polooutletus.us.com
http://www.nikeoutletstores.us
http://www.jeanstruereligion.in.net
http://www.true-religion.org.uk
http://www.canadagooseoutletonline.com.co
http://www.hollister-clothingstore.in.net
http://www.rolexwatchesforsale.me.uk
http://www.adidas-trainers.org.uk
http://www.fitflopssale.us
http://www.poloralphlaurensale.us.com
http://www.longchampuk.me.uk
http://www.christianlouboutin-outlet.me.uk
http://www.michaelkorsoutleta.us.com
http://www.polooutletstores.us.com
http://www.raybanscheap.us.com
http://www.mulberrysale.co.uk
http://www.michael-korsoutletuk.co.uk
http://www.louisvuittonoutlet-onlines.us.com
http://www.cheap-jordanshoes.us.com
http://www.raybansunglasses2.us.com
http://www.coachoutletcoachfactoryoutlet.us.com
http://www.eccoshoesoutlet.us.com
http://www.oakleysunglassesdiscount.com.co
http://www.cheap-snapbacks.us.com
http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com
http://www.louisvuittonoutletauthentic.us.com
http://www.nikeshoes.org.uk
http://www.rolexwatchesoutlet.us.com
http://www.birkenstocksandals.me.uk
http://www.pandorajewelrycharms.in.net
http://www.cheapoakley-sunglasses.com.co
http://www.niketrainersnikeshoes.co.uk
http://www.coachhandbagsclearance.us.com
http://www.cheapnba-jerseys.us.com
http://www.oakleysunglassesuk.com.co
http://www.canadagooseoutletonline.us.org
http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com
http://www.nikeairmax90.me.uk
http://www.fitflopssaleclearance.in.net
http://www.nfljerseyswhole-sale.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk
http://www.yeezyboostoutlet.us.com
http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com
http://www.coach-outletstore.com.co
http://www.pololacostepas-cher.fr
http://www.raybans-sunglasses.com.co
http://www.christianlouboutinshoessale.us.com
http://www.coachoutlet-clearance.us.com
http://www.louisvuittonoutletclearance.us.com
http://www.coach-outletonlinesale.us.com
http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com
http://www.oakley-sunglasses.nom.co
http://www.coachfactory-outletonline.com.co
http://www.ugg-outletstore.us.org
http://www.chromeheartsoutlets.us.com
http://www.nfl-jerseyswholesale.us.com
http://www.louisvuittonoutletlv.us.com
http://www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com
http://www.michaelkorsoutletoutlet.us.com
http://www.pandoracharmsuk.com.co
http://www.oakley-sunglasseswholesale.us.com
http://www.air-huarache.org.uk
http://www.fitflopssale.in.net
http://www.salvatore-ferragamo.in.net
http://www.instylerionicstyler.com
http://www.coachoutletclearancesale.us.com
http://www.poloralph-lauren.org.uk
http://www.longchamphand-bags.us.com
http://www.sunglassescheap.org
http://www.cheapoakleysunglassesformen.us.com
http://www.adidasnmduk.org.uk
http://www.burberryoutletstore.in.net
http://www.christianlouboutinoutletstore.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-onlineclearance.us.com
http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk
http://www.bottega-venetaoutlet.net
http://www.kobe9elite.us.com
http://www.michaelkorshandbagsclearance.us.com
http://www.nikeroshe-run.me.uk
http://www.swarovskicrystaljewelry.us.com
http://www.truereligionjeanssale.com
http://www.outletmichaelkors.co.uk
http://www.katespadehandbags.me.uk
http://www.swarovskioutlet.us.com
http://www.raybansunglassesonsale.us.com
http://www.edhardy.us.com
http://www.nikeair-max.me.uk
http://www.louisvuitton-outletonlines.us.com
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com
http://www.rolexreplicawatches.com.co
http://www.shoelysale.com
http://www.nikerosheone.us
http://www.rolex-outlet.us.com
http://www.hollisterclothing-store.us.com
http://www.coachoutlet-onlines.eu.com
http://www.pumaoutletonline.com
http://www.guccioutletstores.us.com


 
 Comment : 2
Mail to chanyuan
กลับขึ้นด้านบน

1


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

ความปลอดภัย กรุณากรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่าง
   
   
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@thaibsd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 thaibsd.com All Right Reserved. Contact >> admin@thaibsd.com