แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ FreeBSD สำหรับคนไทย
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  Help : ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ MRTG กับ SQUID คัีบ
   dekdar
 Posted : 2008-05-21 14:57:26

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
จากการค้นหาข้อมูลและทดลองทำตามกระทู้
http://squid.acmeconsulting.it/mrtg.html
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=11237
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=11862
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=12951
เกี่ยวกับ SNMP ,MRTG ก็พอได้ทำบ้างครับ
แต่ติดปัญหาเกียวกับ ดึงข้อมูลของ SQUID
ติดขัดที่นี้
ตอนรัน SQUID :
Restart squid : Error on Webmin
2008/05/20 15:35:16| aclParseAclLine: Invalid ACL type 'snmp_community'
FATAL: Bungled squid.conf line 2473: acl snmppublic snmp_community public
Squid Cache (Version 2.6.STABLE13): Terminated abnormally.

proxy# mrtg /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "172.30.2.1" [172.30.2.1].3401)
community: "public"
request ID: 488671085
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.8/SNMP_util.pm line 490
SNMPGET Problem for cacheHttpHits cacheServerRequests cacheUptime cacheSoftware cacheVersionId on public@172.30.2.1:3401:::::v4only
at /usr/local/bin/mrtg line 2156
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/local/bin/mrtg line 2172.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/local/bin/mrtg line 2172.
2008-05-20 15:57:30: WARNING: skipping because at least the query for cacheHttpHits on 172.30.2.1 did not succeed
2008-05-20 15:57:30: WARNING: no data for cacheHttpHits&cacheServerRequests:public@172.30.2.1. Skipping further queries for Host 172.30.2.1 in this round.
2008-05-20 15:57:40: ERROR: Target[proxy-hit][_IN_] ' $target->[4]{$mode} ' did not eval into defined data
2008-05-20 15:57:40: ERROR: Target[proxy-hit][_OUT_] ' $target->[4]{$mode} ' did not eval into defined data
2008-05-20 15:57:40: ERROR: Target[proxy-srvkbinout][_IN_] ' $target->[5]{$mode} ' did not eval into defined data
2008-05-20 15:57:40: ERROR: Target[proxy-srvkbinout][_OUT_] ' $target->[5]{$mode} ' did not eval into defined data

ขอคำแนะนำด้วยครับ

 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
  IP : (172.30.2.191)
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
แสดงความคิดเห็น

   dekdar
 Posted : 2008-05-21 15:57:04   IP : (172.30.2.191)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
คลิ๊กที่ภาพ

ข้อมูลของระบบ
FAMP 6.3
Apahce22
MySQL5
PHP5
SQUID2.6.STABLE13
NET-SNMP-5.4.1_2
MRTG-2.15.2,1

ในส่วนของกราฟ MRTG SQUID ไม่แสดงข้อมูลออกมา


 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

   dekdar
 Posted : 2008-05-22 23:41:20   IP : (118.175.86.5)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
อืม ทำได้แล้วละครับ (กว่าจะได้ )
ผมทำเป็น 2 ส่วน
1. การติดตั้ง SNMP & MRTG Multi Server
2. MRTG SQUID ต่อเนืองจากข้อ 1.

 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 2
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

   dekdar
 Posted : 2008-05-22 23:42:32   IP : (118.175.86.5)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
การติดตั้ง​ SNMP & MRTG Multi Server
1. ติดตั้ง snmp ผ่าน ports (ต้องลงทุกเครื่อง Server)
proxy# cd /usr/ports/net-mgmt/net-snmp/
proxy# make ; make install clean
proxy# rehash
proxy# pico /usr/local/share/snmp/snmpd.conf
rouser public noauth
rocommunity public 118.175.87.10
syslocation Gateway at Service YIU
syscontact root@yiu.edu

proxy# snmpd &
[1] 1106

proxy# ps -ax | grep snmpd
1108 ?? S 0:00.05 snmpd
1111 p0 R+ 0:00.00 grep snmpd
[1] + Done snmpd

หากอยากให้ snmp ทำงานทุกครั้งก็แก้ไข /etc/rc.conf เพิ่ม สองบรรทัดนี้ลงไป
proxy# pico /etc/rc.conf
snmpd_enable="YES"
snmpd_flags="-a -Lsd -p /var/run/snmpd.pid"


 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 3
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

   dekdar
 Posted : 2008-05-22 23:43:09   IP : (118.175.86.5)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
2. ติดตั้ง MRTG ผ่าน port (ลงแค่เครื่อง Server ที่ต้องการเรียกดู mrtg เวบครับ)
proxy# cd /usr/ports/net-mgmt/mrtg/
proxy# make ; make install clean
proxy# rehash

***ผม adduser มา 2 คนชื่อ webmrtg,webmrtg2,…(หากมีหลายเครื่อง) แล้วสร้าง public_html ไว้เพื่อใช้เป็น mrtg เวบครับ

proxy# cfgmaker public@118.175.87.10> /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg
หรือ
proxy# cd /home/webmrtg/public_html/
proxy# cfgmaker public@118.175.87.10> mrtg.cfg

แก้ไข config
proxy# pico /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg
WorkDir: /home/webmrtg/public_html
Options[_]:growright,bits

proxy# indexmaker --columns=1 --output=/home/webmrtg/public_html/index.html /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg

proxy# mrtg /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg
2008-05-20 11:55:05, Rateup WARNING: /usr/local/bin/rateup Can't remove 118.175.87.10_1.old updating log file
2008-05-20 11:55:05, Rateup WARNING: /usr/local/bin/rateup Can't remove 118.175.87.10_2.old updating log file
proxy# mrtg /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg
รันไป 3 ครั้ง ก็จะไม่มี warning ครับ

proxy# pico /etc/crontab
พิมพ์ 2 บรรทัดนี้ ต่อท้ายของเดิม
*/5 * * * * root /usr/local/bin/mrtg /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg (ต่อกันนะครับ 1 บรรทัด)
*/5 * * * * root /usr/local/bin/mrtg /home/webmrtg2/public_html/mrtg.cfg (ต่อกันนะครับอีก 1 บรรทัด)

เพื่อให้กราฟ update ทุก ๆ 5 นาที


 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 4
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

   dekdar
 Posted : 2008-05-22 23:44:11   IP : (118.175.86.5)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
ถ้าอยากให้กราฟแสดง cpu และ ram ก็เพิ่ม
code ด้านล่างลงไปในไฟล์ mrtg.cfg
แทรกต่อจาก code html ที่เค้าแสดงสถานะครับเข้าไปดูแล้วจะรู้เองครับว่าควรแทรกแถวไหน ครับ
### Load Average ###
Target[cpu]: .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5.1&.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5.2:public@118.175.87.10
MaxBytes[cpu]: 100
Unscaled[cpu]: dwmy
Options[cpu]: gauge, absolute, growright, noinfo, nopercent
YLegend[cpu]: CPU Load(%)
ShortLegend[cpu]: (%)
LegendI[cpu]:   CPU System
LegendO[cpu]:   CPU User
Title[cpu]: CPU Analysis
PageTop[cpu]: <H1>CPU Analysis</H1>

### Memory Free ###
Target[mem]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0&.1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0:public@118.175.87.10
MaxBytes1[mem]: 1030288
MaxBytes2[mem]: 1052216
Unscaled[mem]: dwmy
Options[mem]: gauge, absolute, growright, noinfo
YLegend[mem]: Memory Free
ShortLegend[mem]: Bytes
kilo[mem]: 1024
kMG[mem]: k,M,G,T,P
LegendI[mem]: Real
LegendO[mem]: Swap
Legend1[mem]: (MBytes)
Legend2[mem]: (MBytes)
Title[mem]: Memory Analysis
PageTop[mem]: <H1>Memory Analysis</H1>

ลองเรียกหน้าเว็ป MRTG ดูครับ
http://proxy.yiu.edu/~webmrtg/,http://proxy.yiu.edu/~webmrtg2/
อ้างอิง :
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=11781
http://www.kroonis.org/index.php?name=freebsd&file=readfreebsd&id=16
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=11797
http://www.itwizard.info/technology/mrtg/mrtg_on_winnt_very_router.html


 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 5
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

   dekdar
 Posted : 2008-05-22 23:45:17   IP : (118.175.86.5)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
MRTG SQUID
#ติดตั้ง Squid support snmp (**สำคัญนะครับ )
proxy# tar xvfz squid-2.6.STABLE13.tar
proxy# cd squid-2.6.STABLE13
proxy#./configure --prefix=/usr/local/squid --enable-snmp
proxy# make all
proxy# make install
proxy# cd /usr/local/squid/etc/
proxy# pico squid.conf

เพิ่ม acl
acl snmppublic snmp_community public
snmp_port 3401
snmp_access allow snmppublic 172.30.2.1

proxy# cfgmaker public@172.30.2.1> /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg

proxy# cp /usr/local/squid/share/mib.txt /usr/local/squid/share/squid.mib

proxy# pico /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg
WorkDir: /home/webmrtg/public_html
Options[_]:growright,bits
LoadMIBS: /usr/local/squid/share/squid.mib


 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 6
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

   dekdar
 Posted : 2008-05-22 23:46:06   IP : (118.175.86.5)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
เพิ่มข้อความเหล่านี้ต่อจากของเดิม
Target[proxy-hit]: cacheHttpHits&cacheServerRequests:public@172.30.2.1:3401
# If you are using Squid 2.6 or later, uncomment the following line
#RouterName[proxy-hit]: cacheUniqName
MaxBytes[proxy-hit]: 100000
Title[proxy-hit]: HTTP Hits
PageTop[proxy-hit]: <H1>proxy Cache Statistics: HTTP Hits/Requests</H1>
<TABLE>
<TR><TD>System:</TD><TD>proxy</TD></TR>
<TR><TD>Maintainer:</TD><TD>webmaster@aru.ac.th</TD></TR>
<TR><TD>Description:</TD><TD>Squid Proxy server</TD></TR>
</TABLE>
Suppress[proxy-hit]: y
LegendI[proxy-hit]: HTTP hits
LegendO[proxy-hit]: HTTP requests
Legend1[proxy-hit]: HTTP hits
Legend2[proxy-hit]: HTTP requests
YLegend[proxy-hit]: perminute
ShortLegend[proxy-hit]: req/min
Options[proxy-hit]: growright, nopercent, perminute, dorelpercent, unknaszero

Target[proxy-srvkbinout]: cacheServerInKb&cacheServerOutKb:public@172.30.2.1:3401
# If you are using Squid 2.6 or later, uncomment the following line
#RouterName[proxy-srvkbinout]: cacheUniqName
MaxBytes[proxy-srvkbinout]: 76800
Title[proxy-srvkbinout]: Cache Server Traffic In/Out
PageTop[proxy-srvkbinout]: <H1>Cache Statistics: Server traffic volume (In/Out)</H1>
<TABLE>
<TR><TD>System:</TD><TD>proxy</TD></TR>
<TR><TD>Maintainer:</TD><TD>webmaster@aru.ac.th</TD></TR>
<TR><TD>Description:</TD><TD>Squid Proxy server</TD></TR>
</TABLE>
Suppress[proxy-srvkbinout]: y
LegendI[proxy-srvkbinout]: Traffic In
LegendO[proxy-srvkbinout]: Traffic Out
Legend1[proxy-srvkbinout]: Traffic In
Legend2[proxy-srvkbinout]: Traffic Out
YLegend[proxy-srvkbinout]: per minute
ShortLegend[proxy-srvkbinout]: b/min
kMG[proxy-srvkbinout]: k,M,G,T
kilo[proxy-srvkbinout]: 1024
Options[proxy-srvkbinout]: growright, nopercent, perminute, unknaszero

proxy# indexmaker --columns=1 --output=/home/webmrtg/public_html/index.html /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg

proxy# mrtg /home/webmrtg/public_html/mrtg.cfg

เมื่อรันแล้วอาจมีข้อผิดพลาด ให้ดูด้วย มักจะเป็น WARNING กับ ERROR
หากเกิด Error ให้แก้ไขให้เรียบร้อยครับ จนกว่า จะไม่มีข้อความแจ้ง (ประมาณ 3 ครั้ง)
ลองเรียกหน้าเว็ป MRTG ดูครับ
http://proxy.yiu.edu/~webmrtg/


Re . http://www.yiu.ac.th/comcenter/
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=14032
http://202.29.62.9/~thaibsd/squid_mrtg.pdf
http://techspalace.blogspot.com/2007/12/mrtg-for-squid.html
http://squid.acmeconsulting.it/mrtg.html
http://www.desire.org/html/research/deliverables/D5.1/caching2/lecture.html
http://chrismiles.info/unix/mrtg/mrtg-squid.cfg
http://chrismiles.info/unix/mrtg/

Download the following two files
mrtg-squid.cfg http://202.29.62.9/~thaibsd/mrtg.cfg.proxy
squid.mib http://chrismiles.info/unix/mrtg/mrtg-squid.cfg
Detail Test : MRTG SQUID
OS : FreeBSD 6.3
Softwere : FAMP6.3
Apache version 2.2.8
MySQL version 5.0.51
PHP Version5
Test by dekdard@gmial.com


 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 7
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

   dekdar
 Posted : 2008-05-22 23:48:55   IP : (118.175.86.5)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 404
 สมาชิกลำดับที่ : 1515
ผมได้ทำเป็น ไฟล์ .pdf หากสนใจของส่งมาหาแล้วครับ
ขอบคุณแม่และพ่อ และเพื่อนๆทุกคน....

 

พ่อแม่ คือ สุดยอดในใจผมเสมอ
 Comment : 8
ชื่อสมาชิก dekdar Mail to dekdar เบอร์ msn morlorus@hotmail
กลับขึ้นด้านบน

 banana
 Posted : 2008-05-27 15:46:46   IP : (192.168.81.200)
ขอข้อมูลการทำ MRTG กับ SQUID ที่เป็นไฟล์ pdf ครับ
charoen40@gmail.com

 
 Comment : 9
กลับขึ้นด้านบน

   nanomiya
 Posted : 2008-06-03 12:01:27   IP : (10.1.111.111)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 68
 สมาชิกลำดับที่ : 261
ขอข้อมูลการทำ MRTG กับ SQUID ที่เป็นไฟล์ pdf ครับ nanomiya@hotmail.com ขอบคุณมากครับ

 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก nanomiya Mail to nanomiya -
กลับขึ้นด้านบน

1 2 3


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

ความปลอดภัย กรุณากรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่าง
   
   
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@thaibsd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 thaibsd.com All Right Reserved. Contact >> admin@thaibsd.com