ลำดับผู้เยี่ยมชม 31640


       สื่อการเรียนรู้ FreeBSD นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้และศึกษา FreeBSD ได้ด้วยตัวเอง โดยใช้สื่อวิดีโอเพื่อ
ให้ท่านได้เข้าใจ เห็นภาพ และสามารถดูซ้ำได้ตามที่ท่านต้องการเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ดูแลระบบของไทยได้มีโอกาสได้
เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Unix ดี ๆ และเป็นการพัฒนาตัวเองและพัฒนาประเทศไทยอีกทางหนึ่ง หากท่านใดมีข้อเสนอ
แนะใด ๆ ที่เป็นประโยชน์สามารถติดต่อผมได้ที่ bookbsd@yahoo.com (อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช)


ลำดับที่
เนื้อหาการบรรยาย และวิดีโอ
1
2
การติดตั้ง FAMP (FreeBSD Apache MySQL PHP) เร็ว ๆ นี้
FAMP Installation (Step by Step)
.
 
<<< Copyright (c) reserved by ThaiBSD.com >>>