LINE-notify and Server Monitor Alert with LINE-notify
(ให้ Line ทำงาน แจ้งเตือน และเฝ้าดูทุกอย่างแทนเรา)

หลักการและเหตุผล
 

        ในปัจจุบันLINEถือว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยเนื่องจากความง่ายในการใช้งานรวมถึงฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆที่มีมากมายจนมีผู้ใช้LINEในประเทศไทยมากเป็นอันดับ2ของโลกและจากการเปิดเผยสถิติผู้ใช้ของLINEประเทศไทยนั้นพบว่ามีผู้ใช้มากถึง 33 ล้านคนและคิดเป็น83%ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือทั้งหมดของประเทศไทย

        LINE-notify ถือเป็นบริการใหม่ที่เปิดตัวในประเทศไทยได้ไม่นานมานี้โดยมีความสามารถในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นภายนอกเพื่อให้แสดงการแจ้งเตือนผ่านLINEตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้โดยสามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆที่รองรับผ่านLINEซึ่งจะทำให้เราไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนที่ต้องการรวมถึงสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับแอพพลิเคชั่นของเรา

        สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถนำความสามารถของLINE-notifyนี้ไปใช้ในการทำแจ้งเตือนร่วมกับMackerel Server Monitor ได้เพื่อให้สามารถรับรู้สถานะการทำงานต่างๆของServer และรู้อาการผิดปกติได้ทันทีโดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นในการส่งข้อความแจ้งเตือนได้เช่นCPUมี Process มากกว่า80%หรือ Memory usage มากกว่า75% และอีกมากมาย

   
วัตถุประสงค์  
  1. รู้จักและเข้าใจการทำงานของLINE-notify ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถใช้งานได้จริง
  2. สามารถแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของ Server ผ่านทาง LINE-notify ได้
  3. สามารถใช้ Line-notify แจ้งเตือนเรื่องอื่นๆ ที่เราต้องการในแต่ละวันให้คนในองค์กรทราบ
  4. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานกับบริการต่างๆได้เช่น IFTTTหรือ Mackerel  เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น 1 วันเต็ม

วันที่อบรม

เนื้อหาอบรม

วันอาทิตย์ที่์ 7 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 - 17.00 น

1. LINE-notify Introduction
    - รู้จักกับ Line-notify
    - การทำงานของLINE-notify
    - เริ่มต้นใช้งานLINE-notify

2.   IFTTT notification service
    -  การใช้งาน LINE-notify ร่วมกับIFTTT
    -  การใช้งาน Recipe และApplets เพื่อสร้างการแจ้งเตือนผ่านIFTTT
    -  แจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลใหม่ผ่านIFTTT และLINE-notify

3.   HTTP Basic with LINE-notify
    -
รู้จักการทำงานของHTTP basic protocol
    - สร้างMaker Recipe ใน IFTTT เพื่อรอรับ HTTP Post สำหรับแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่น
    - ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยHTTP Post  ผ่าน POSTMAN
    - เขียนเว็บไซต์เพื่อทดสอบการแจ้งเตือนด้วยHTTP Postผ่านPHP Curl

4.  Mackerel IO (Server Monitor) 
    - รู้จักกับMackerel IO
    - ติดตั้งMackerel บนServer
    - สร้าง Monitor และกำหนดเงือนไขในการแจ้งเตือนสถานะการทำงานต่างๆของServer
    - เชื่อมต่อMackerel กับLINE-notify และแจ้งเตือนอาการผิดปกติผ่านทางLINE
    - สร้างหน้าDashboard เพื่อmonitor สถานการณ์ทำงานของ Server

5. LINE-notify ร่วมกับ Mikrotik
    - ทำการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ เช่น CPU usage พร้อมทำการแจ้งเตือนเมื่อเกิดอาการผิดปกติ
    - ตรวจสอบสถานะการทำงานของ interface พร้อมทำการแจ้งเตือนเมื่อเกิดอาการผิดปกติ
    - การใช้งาน LINE-Notify ร่วมกับ Netwatch เพื่อ Monitor สถานะของลูกข่าย

6. การประยุกต์ใช้งาน LINE-Notify ร่วมกับอุปกรณ์ IoT
    - ปุ่มกดเรียกศูนย์เปลผ่าน LINE
    - ตรวจวัดอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่าน LINE

7. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน LINE-Notify ในด้านอื่นๆ

**ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก Thaibsd.com**

ตัวอย่างการทำงานของ LINE-notify
ใช้ LINE-notify แจ้งเตือนทุกคนในองค์กร หรือรายบุคคลเกี่ยวกับ สภาพอากาศ และเรื่องอื่นๆ ผ่านบริการของ IFTTT หรือใช้ในการแจ้งเตือนการใช้ทรัพยากรบน Server ในขณะนั้นหากถึงเกณฑ์วิกฤต เช่น มีการใช้หน่วยความจำมากกว่า 80% เป็นต้น


วิทยากร  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช (RHCT, MTCNA, MTCTCE, MTCUME, ECA)

: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
: วิทยากรอบรมด้านระบบปฏิบัติการ FreeBSD and Linux
: วิทยากรอบรมระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ Elastix and Asterisk
: วิทยากรอบรมการพัฒนา Android Mobile App ด้วย MIT App Inventor (Google)
: นักเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   -หนังสือ "บริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย FreeBSD"
   -หนังสือ "ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน"
   -หนังสือ "ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk"
: นักเขียนอิสระ วารสารไมโครคอมพิวเตอร์
: ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
: ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบโทรศัพท์ VoIP ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ของ รพ.พุทธชินราช จำนวน 2,000 เลขหมาย ทั้งระบบ
: ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 5 สาขา ทั้งระบบ
  และหน่วยงานต่าง ๆอีกหลายแห่ง
: ผู้ผ่านการสอบ Red Hat Certified Technician (RHCT) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ Mikrotik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ Elastix Certified Advisor(ECA) ของประเทศไทย

   
 

นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก (MTCNA, MOS 77-881)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                
ประสบการณ์การทำงาน
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MOS: Microsoft Office Specialist
: นักพัฒนาระบบ Internet of Thing (IoT)
: นักพัฒนาโปรแกรมทางด้าน Line Application และ Messaging API
: เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบชิงชนะเลิศ
: ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Show & Share 2015 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Embeded System
                

   
 

นายพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร (MTCNA, MOS 77-881)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                
ประสบการณ์การทำงาน
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MOS: Microsoft Office Specialist
: นักพัฒนาระบบ Internet of Thing (IoT)
: นักพัฒนาโปรแกรมทางด้าน Line Application และ Messaging API
: เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบชิงชนะเลิศ
: ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Show & Share 2015 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Embeded System

จำนวนผู้เข้าอบรม  
รับจำนวน 25 ท่าน/หลักสูตร
   
ค่าลงทะเบียน  
2,200 บาท  เมื่อลงทะเบียนและชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
2,500 บาท  เมื่อลงทะเบียนและชำระเงิน หลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

(ค่าลงทะเบียนนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
** เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ชำระเงินค่าอบรมเพื่อเป็นการยืนยัน และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: bookbsd@yahoo.com
   
ระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เริ่ม 9.00 - 17.00 น (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

   
สถานที่จัดอบรม  
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2944 ชั้น 4 อาคาร 29 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
   

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 
  1. สามารถใช้ LINE-notify แจ้งเตือนเรื่องต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์กรแบบอัตโนมัติผ่านบริการ IFTTT
  2. สามารถใช้ LINE-notify แจ้งเตือน เฝ้าดูการทำงานต่างๆ ของ Server แทนผู้ดูแลระบบ ไม่ว่า Server ของท่านจะเป็น Windows Server หรือ Linux
  3. สามารถใช้ LINE-notify แจ้งเตือนเรื่องต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์กรแบบอัตโนมัติผ่านทางเว็บ
   

ผู้จัดอบรม

 

บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0655552000344
211/30 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถาม : เกี่ยวกับเนื้อหาอบรม : ดร.กิตติพงษ์ 081-9538882

   

การสมัครเข้ารับการอบรม

 
ท่านสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ คลิกเพื่อลงทะเบียนอบรม
** เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ชำระเงินค่าอบรมเพื่อเป็นการยืนยัน และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: bookbsd@yahoo.com
   

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

 
  1. เคยใช้งาน LINE APP
  2. เคยเขียนเว็ปไซต์ด้วย PHP เบื้องต้น (มีตัวอย่างประกอบ)
  3. เคยใช้งาน Linux เบื้องต้น
 
 
Copyright©2017 BSD Solution Co.,LTD. All right reserved