สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
79/4 หมู่ที่ 6 ถนน กาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เทศบาลนครนครสวรรค์ (กองวิชาการและแผนงาน)
ตั้งอยู่ที่ ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

       
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจีย์ อ. เมือง จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
       
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม หมู่ 8 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
       
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี โปรเซอร์วิส
332 ม.5 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 110  หมู่ 1 ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140  
       
โรงพยาบาลบ้านสร้าง
โรงพยาบาลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64130

       
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2
หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110