บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด
211 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel/Fax : 0-5534-1111
e-mail : ipassportcloud@gmail.com
http://www.ipassportcloud.com/
GPS : N16 50.165 E100 13.109

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุชาติ ถาวร
  Tel : 08-1953-8882
   
การชำระเงิน
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อบัญชี บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด เลขที่บัญชี 660-0-09400-4
หรือ เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด