iPASSPORT คืออะไร iPASSPORT กับการนำไปใช้งานจริง
iPASSPORT มีความสำคัญสำหรับท่านและองค์กรอย่างไร iPASSPORT และทีมพัฒนาระบบ
iPASSPORT และจุดเด่นของการพัฒนาระบบ Centralized Log System iPASSPORT กับหน้าจอการใช้งานบางส่วน
iPASSPORT ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ 2 ประเภท iPASSPORT กับความต้องการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ
iPASSPORT กับการจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย iPASSPORT กับหน่วยงานที่นำระบบไปใช้งาน และอยู่ในระหว่างดำเนินการ
iPASSPORT กับความสามารถที่โดดเด่น iPASSPORT กับการติดตั้ง
iPASSPORT กับระบบปฏิบัติการที่เลือกมาพัฒนา iPASSPORT กับการใช้งานเบื้องต้น
iPASSPORT กับการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง iPASSPORT กับความเหมาะสมในการใช้งาน

สั่งซื้อระบบ iPASSPORT Webboard สำหรับลูกค้าระบบ iPASSPORT (สอบถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยว
   กับการใช้งาน หรือติดตั้งระบบ iPASSPORT)
 
 
iPASSPORT

 

iPASSPORT คืออะไร

              iPASSPORT (Internet Passport) หนังสือเดินทางบนอินเทอร์เน็ต เป็นระบบคอมพิวเตอร์ Centralized Log System ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับ พรบฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกแบบโดยกลุ่มนักคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบนี้ได้พัฒนาขึ้นมาโดยนำเอา พรบฯ ฉบับนี้ และประกาศของกระทราวงเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ จึงทำให้ระบบ iPASSPORT สามารถรองรับกับ
พรบฯ ฉบับนี้ได้ครบถ้วน และใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 10 โปรแกรมมาทำการเขียนใหม่ และเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของมาตรา ต่าง ๆ ได้โดยใช้ทีมพัฒนาคนไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

 

iPASSPORT มีความสำคัญสำหรับท่านและองค์กรอย่างไร

              ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พรบฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา และจะครบกำหนดของการผ่อนผันให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ต่าง ๆ จะต้องเตรียมระบบนี้ให้แล้วเสร็จ หากมีการตรวจสอบว่า ยังไม่ได้จัดเตรียมระบบ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ นี้ อาจจะมีโทษปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท ตามข้อกำหนดที่ได้มีการประกาศไว้ ดังนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะต้องมีการจัดเตรียมระบบนี้ให้กับองค์กรของท่าน

 

iPASSPORT และจุดเด่นของการพัฒนาระบบ Centralized Log System

              ทีมงานพัฒนา ได้พัฒนาระบบ iPASSPORT ให้สามารถรองรับได้กับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ๆ จนถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต้องไม่ลดลง และใช้ทรัพยากรในระบบ และการติดตั้งไม่ต้องสูงมากนัก ประกอบกับใช้งบประมาณในการติดตั้งระบบน้อยที่สุด เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ ให้สอดคล้องกับขนาดขององค์กร และงบประมาณในการลงทุน

 
 
iPASSPORT Lite
 
 
iPASSPORT Netcafe
 
 
iPASSPORT Medium
 
 

iPASSPORT ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ 2 ประเภท

ในระบบ iPASSPORT นั้น มี Server 2 ประเภทด้วยกันคือ

 1. iLOG ทำหน้าที่เป็น Centralized Log Server and Radius Accounting System ที่เก็บข้อมูลการจราจรของเครื่องลูกข่ายทั้งหมด ตาม พรบฯ จะต้องเก็บไว้อย่างน้อย 90 วัน ซึ่งข้อมูลที่เก็บที่จะต้องสามารถบอกได้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร จากเครื่องใด และเป็นเซิร์ฟเวอร์ในการบริหารบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์ตามมาตรฐานของ Radius ทำให้การทำงานเป็นหนึ่งเดียว สามารถบริหารบัญชีผู้ใช้งานได้ง่าย ๆ ผ่าน Web-based Control System
 2. iGATE ทำหน้าที่เป็น Authentication Gate ซึ่งจะเกตเวย์ที่วางไว้เพื่อคอยตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย ซึ่งเครื่องลูกข่ายทุกเครื่อง ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องกรอก User Name และ Password ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ก่อนทุกครั้งที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ อินทราเน็ต ( Intranet) หากตอบข้อมูลไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถใช้งาน
  เครือข่ายได้ ซึ่งก็เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบฯ ฉบับนี้เช่นกัน ตามหลักการของการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งาน

  ** iPASSPORT รุ่น Lite , NetCafe และรุ่น Medium สามารถรวม iGate and iLog เป็น Server เครื่องเดียวได้
 

iPASSPORT กับการจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย

              ระบบ iPASSPORT มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ Centralized Log Server หรือ iLOG ไม่น้อยกว่า 90 วัน (ตามมาตราที่ 26) โดยจะมีการเข้ารหัสข้อมูลการจราจรตามมาตรฐาน AES (Advanced Encryption System) ที่ความยาว 128 bits ทำให้ข้อมูลการจราจรเป็นความลับไม่สามารถเปิดอ่านได้ และข้อมูลการจราจรที่ถูกเข้ารหัสแล้วได้มีการนำไปเก็บไว้ในสื่อที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ตามประกาศฯ ของพรบฯ ด้วย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลการจราจรจะไม่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ข้อมูลการจราจรฯ ที่จัดเก็บบนระบบ iPASSPORT จะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง

 

iPASSPORT กับความสามารถที่โดดเด่น

 • ระบบ iPASSPORT นี้รองรับกับเวลาสากลของประเทศไทย Stratum 0 โดยใช้ NTP (Network Time Protocol) ระบบฯ มีการยืนยันตัวตน (Authentication) ทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการอ้างอิงกับรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อความถูกต้อง หากข้อมูลในการเข้าใช้งานไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถใช้บริการ (Services) ใด ๆ ได้เลย
 • ระบบฯ สามารถเก็บข้อมูลเว็บต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้เรียกไปได้ ตาม พรบฯ ไม่น้อยกว่า 90 วัน ไม่ว่าจะเป็น web,mail,sucurity,event,windows log และฯลฯ
 • ระบบฯ สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพื่อยืนยันตัวตนได้ เช่น เวลาในการใช้งาน เริ่มและสิ้นสุด , เก็บข้อมูลการจราจร , User Name , IP Address , Mac address ประจำเครื่อง
 • ระบบฯ อนุญาตให้ใช้งาน User name ใด ๆ ได้เพียง 1 Account ในเวลาเดียวกัน เพื่อความเป็นส่วนตัว
 • ระบบฯ สามารถทำงานได้กับเครือข่ายแบบมีสาย และไร้สาย (WiFi)
 • ระบบฯ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SSL (Secure Socket Layer) 128 bits
 • ระบบฯ สามารถแยกการใช้งานออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ ได้หลายเครือข่าย (Lan Segment) ,Multi VLAN เพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้งานและเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลอีกระดับ
 • ระบบฯ สามารถจำกัดเวลา ในการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้
 • ระบบฯ สามารถจำกัดความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Bandwidth) ได้ ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ระบบฯ มีการเก็บบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานขององค์กรได้แบบไม่จำกัด โดยเก็บไว้ที่ Radius (Accounting Server) ที่ได้จัดเตรียมไว้
 • ระบบฯ มีการเก็บข้อมูลการจราจรไว้ที่ Centralized Log Server ตาม พรบฯ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้
 • ระบบฯ สามารถแสดงกราฟการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายได้
 • ระบบฯ มีการแจ้งสถานะการใช้งานทรัพยากรของระบบผ่านอีเมล์ผู้ดูแลระบบได้
 • ในการติดตั้งระบบฯ ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ต้องสูงมาก ก็สามารถติดตั้งระบบได้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • ระบบฯ ทำหน้าที่เป็น Firewall ให้กับองค์กรได้อีกชั้น หนึ่ง โดยจะสามารถป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายได้เช่น DoS Attacking , Bruce Force ซึ่งระบบจะทำการขึ้นบัญชีและป้องกัน IP address ของผู้ต้องสงสัยในการโจมตีเครือข่ายไว้ให้ด้วย
 • ในการปรับปรุงความสามารถเพิ่มเติมในอนาคต ระบบฯ สามารถทำ Automatic Update ได้จากศูนย์กลาง ซึ่งจะทำเองโดยอัตโนมัติ
 • ติดตั้งระบบ iPASSPORT บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD ซึ่งจะมีความเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงกว่าระบบปฏิบัติการอื่นๆ
 • ระบบ iPASSPORT เป็นระบบเปิด สามารถนำมาต่อยอดเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจะทำให้ได้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ
 • ตั้งเวลาในการเก็บ Access Log จาก iGate ทุกตัว ตามเวลาที่ระบุ เพื่อเป็นการลดการจราจรบนเครือข่าย
 • มีระบบ Log Backup จาก iGate ทุกตัว เมื่อ Centralized Log Server มีปัญหา
 • มีโปรแกรม System Log Agent สามารถดึง Log จากเซิร์ฟเวอร์ Unix , Linux , Windows 2003 ฯลฯ
 • Data Log ถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน AES 128 bit โดยใช้ Key ที่ถูกเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเข้ารหัส
 • ระบบออกหนังสือเดินทาง Passport ชั่วคราว (วิทยากรภายนอก หรือกรณีแขกของหน่วยงาน , ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่) หรือ VIP Accounts
 • อนุญาตให้ User เข้าถึงเว็บที่เป็น Intranet ตามที่ต้องการได้
 • สามารถสร้าง Multi IP Class บน iGate แต่ละตัวได้
 • สามารถสร้างเป็น Trusted IP Zone บน Lan Card ได้เมื่อต้องการใช้งาน
 • สามารถสามารถส่ง SMS หรืออีเมล์ไปยัง User ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ

** จุดเด่นเพิ่มเติม iPASSPORT ทำการ Link เวลาสากลของไทยโดยตรงกับดาวเทียมลงมาที่ Server ทำให้ได้เวลา Stratum-0 ที่ถูกต้อง

 

iPASSPORT กับระบบปฏิบัติการที่เลือกมาพัฒนา

              ระบบ iPASSPORT นั้นได้มีการนำเอาโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาพัฒนาใหม่บนระบบปฏิบัติการ Unix ที่มีชื่อเสียงมาก คือ ระบบปฏิบัติการ FreeBSD ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบริการงานที่มีขนาดใหญ่ และมีปริมาณมาก (Internet heavy Load) และมีความปลอดภัย และความเสถียรภาพสูงกว่าระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันเว็บไซต์หลายแห่งที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเลือกใช้งานระบบปฏิบัติการ FreeBSD นี้

** ระบบปฏิบัติการ FreeBSD เป็นระบบปฏิบัติการ Unix ตระกูลหนึ่งที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย California , Brekeley CA USA .

 

iPASSPORT กับการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

              ปัจจุบันระบบ iPASSPORT v.2 ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางทีมพัฒนาได้รับคำแนะนำที่ดีจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา เพื่อปรับระบบให้เข้ากับเครือข่ายต่าง ๆ หลากหลายการออกแบบ ให้ให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูง ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดตัว iPASSPORT v.3 เพิ่มความสามารถใช้งานทำ iLOG ให้เป็น NTP Server ที่เชื่อมโยงเวลาสากล Stratum-0 โดยตรงจากดาวเทียม ซึ่งระบบอื่น ๆ ทำไม่ได้ จึงทำให้ตัว iLOG มีเวลาที่เที่ยงตรง และมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 msec ตาม ประกาศฯ

 

iPASSPORT กับการนำไปใช้งานจริง

              ปัจจุบันต้นแบบระบบ iPASSPORT ได้ถูกนำไปใช้งานจริงเริ่มต้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่งมีเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในการควบคุมผ่านระบบ iPASSPORT จำนวน 1,800 เครื่อง และมีบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา) รวมทั้งสิ้น 20,000 กว่า Accounts ที่มีการใช้งานในมหาวิทยาลัย นับเป็นบททดสอบประสิทธิภาพของระบบ iPASSPORT อย่างแท้จริง ซึ่งระบบนี้ได้ถูกติดตั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรองรับการทำงานที่เป็นทั้งระบบเครือข่าย LAN และไร้สาย (WiFi) โดยจะมีการแบ่งประเภทของผู้ใช้เป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานและความเร็ว (Upload and Download Bandwidth) ปัจจุบันระบบ iPASSPORT นี้ กำลังมีการนำไปใช้งานในหลาย ๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่) ทั่วประเทศ ต่างให้ความสนใจและต้องการนำระบบนี้ไปใช้งาน

 

iPASSPORT และทีมพัฒนาระบบ

              การที่ระบบ iPASSPORT พัฒนาจนสมบูรณ์และสำเร็จได้นั้น ย่อมมาจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของผู้ร่วมทีมงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย อาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษา ทุกคนคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของระบบ iPASSPORT ระบบตรวจสอบสิทธิ์และเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตาม พรบฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

 
 

ทีมพัฒนา อาจารย์ และทีมทดสอบระบบ iPASSPORT

 
 

ทีมหลักในการพัฒนาระบบ iPASSPORT

 

iPASSPORT กับหน้าจอการใช้งานบางส่วน

              เมื่อระบบได้ถูกติตตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะควบคุมระบบ iPASSPORT ได้โดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์ เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลและควบคุมระบบ

 

งานบริหารข้อมูลผู้ใช้งาน

 
 

งานรายงาน User online จะแสดงให้ทราบถึง username , ip , mac address , ชั่วโมง และวันที่

 
 

เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน

 
 

ข้อมูล Data log จากเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ( Mail , Web , Data base ,Unix , Linux , FreeBSD, Windows 2003 server)

 
 

การค้นหา Log จาก iGATE แต่ละ Zone

 
 

การรายงาน Log และข้อมูลการจราจรของ User (ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะสามารถใช้ติดตามผู้ที่กระทำความผิดได้ ซึ่งจะรายงานการข้อมูล เช่น
วันเวลาที่กระทำความผิด IP Address, Username, Mac Address และเวบไซต์ที่เข้าไป)

 
 

หน้าจอในการ Login ของ User ก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต

 
 

ระบบส่ง SMS ช่วยเหลือผู้ใช้งาน กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ

 
 

ระบบ FAQ กับปัญหาที่ผู้ใช้งานมักจะพบบ่อย ๆ

 
 

iPASSPORT กับความต้องการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ

              ระบบ Centralized Log Solution มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็วของหน่วยประมวลผลระดับกลาง (CPU) หน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 512 MB แนะนำ 1 GB และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) อย่างน้อย 160 GB ( ** หากเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ควรเพิ่มความจุของ Hard disk)

              ความสามารถของระบบ iPASSPORT นั้นสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Gateway เครื่องเดียวกันและจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนนั้นได้ทันที

 

iPASSPORT กับหน่วยงานที่นำระบบไปใช้งาน และอยู่ในระหว่างดำเนินการ

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองรับจำนวน 1,800 เครื่อง
  เทศบาลนครนครสวรรค์ รองรับจำนวน 200 เครื่อง
 

โรงเรียนเทศบาลในการดูแลของเทศบาลนครนครสวรรค์

จำนวน 8 โรงเรียน รองรับมากกว่า 400 เครื่อง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (กำลังดำเนินการ)  
     
              ทางทีมงานพัฒนา iPASSPORT ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาที่ได้นำระบบนี้ไปใช้งาน และให้การสนับสนุน หากหน่วยงานราชการ หรือบริษัทต่าง ๆ มีความสนใจจะนำระบบนี้ไปใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ bookbsd@yahoo.com
 
iPASSPORT กับความเหมาะสมในการใช้งาน
 
 • บริษัทขนาดเล็กหน่วยงานราชการโรงเรียนขนาดเล็ก
 • อบต. อบจ.
 • ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
 • โรงเรียนขนาดกลาง
 • องค์กรขนาดกลาง - ใหญ่บริษัทขนาดกลาง - ใหญ่หน่วยงานราชการขนาดกลาง - ใหญ่
 • โรงเรียนขนาดกลาง
 • องค์การขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานราชการขนาดใหญ่
 
 
การสั่งซื้อระบบ iPASSPORT


1. โอนเงินค่าหนังสือผ่านทางตู้ ATM หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารเข้าบัญชีชื่อ นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช จำนวนเงิน (ระบุตามราคาของ iPASSPORT แต่ละรุ่นใน iPASSPORT Price
list
เช่น iPASSPORT Lite ราคา 3,900 บาท ) ตามบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้

1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เลขที่ 087 - 0 - 16026 - 4

2. ส่งอีเมล์ ที่มีรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่จะจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และแจ้งธนาคารที่ท่านได้โอนเงิน ตามข้อ 1.1) พร้อมกับ ถ่ายรูป หรือ Scan หลักฐานสลิปการโอนเงิน และแจ้งข้อมูล
ในการจัดส่งตามข้อ 1.1 แล้วส่งไปยัง bookbsd@yahoo.com หรือ หากไม่สะดวกในการ Scan สลิป การโอนเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้นโดยการใส่เศษสตางค์ เช่น 3,900.20
หรือ 3,900.35 บาท แล้วแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือและยอดเงินที่ท่านได้โอนที่ bookbsd@yahoo.com (ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบยอดเงินของท่าน และความรวดเร็ว
ในการจัดส่งครับ)

3. เมื่อทาง ThaiBSD.com ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งโปรแกรมระบบ iPASSPORT เป็น CD แบบด่วน (EMS) ฟรี ให้ท่านทันที พร้อมแจ้งการจัดส่ง EMS Tracking
ให้ท่านทราบผ่านอีเมล์

*** โปรแกรมระบบ iPASSPORT นี้ จัดส่งแบบ EMS ให้ฟรีทุกวันไม่คิดค่าส่งเพิ่ม (ไม่เว้น เสาร์ และอาทิตย์)
(สั่งโปรแกรมระบบ iPASSPORT วันนี้ก่อน 15.30 น. ได้วันพรุ่งนี้ พร้อมตรวจสอบสถานะการส่งได้ผ่านทาง EMS Tracking)

ตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งระบบ iPASSPORT


 
© 2008 iPassport. All rights reserved.