การติดตั้ง แก้ไขปัญหา DNS
HOME Add Link New site Cool site Pick site Keyword TOP 10 Tree
 LOCATION >> HOME >> มุม DNS (Domain Name Server)
 Category: 0   Link: 5   Hits: 25750

  Ext-search 
 Link: 5

ความหมายของค่า serial ใน DNS [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำเทคนิค
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=4110 
(Hits: 2150 Visit: 7462 Poll Num: 3 Commnet: 0 Poll Ave: 1.00 Uptime: 01-23-2006)

การ Config DNS บน FreeDNS 5.4 หรือสูงกว่ [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำสำหรับเพื่อน ๆ ที่ใช้ 5.4 หรือสูงกว่า
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=3564 
(Hits: 1989 Visit: 9583 Poll Num: 3 Commnet: 0 Poll Ave: 1.67 Uptime: 12-10-2005)

การประกาศ MX record ของ Mail Server [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
สำหรับการทำ Mail Server
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=2684 
(Hits: 1728 Visit: 6281 Poll Num: 0 Commnet: 0 Poll Ave: 0.00 Uptime: 09-20-2005)

การทดสอบการทำงานของ DNS [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำน้อง ๆ มือใหม่ dns ครับ
http://www.thaibsd.com/webboard/reply.php?Category=thaibsd&No=2665 
(Hits: 2130 Visit: 9072 Poll Num: 5 Commnet: 0 Poll Ave: 2.00 Uptime: 09-16-2005)

ตัวอย่างไฟล์ config ของ DNS Server [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
ใช้กับ FreeBSD 5.0
http://bsd.psru.ac.th/dns/ 
(Hits: 3970 Visit: 10808 Poll Num: 2 Commnet: 0 Poll Ave: 4.50 Uptime: 08-27-2005)


  [1]  
ดูภาพบรรยากาศการอบรม FreeBSD รุ่นที่ 1
ดูภาพบรรยากาศการอบรม FreeBSD รุ่นที่ 2

ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั่วประเทศของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (22-25 สิงหาคม 48)

ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 1 (7-9 ธันวาคม 48)
ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 2 (14-16 ธันวาคม 48)
ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 3 (21-23 ธันวาคม 48)

เปิดอบรมการสร้าง Internet Server สำหรับโรงเรียน
รุ่น 1 วันที่ 20-21 ม.ค 48, รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 ม.ค. 48 และรุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 ก.พ.48


มีข้อเสนอแนะและติชม email : admin@thaibsd.com