การติดตั้ง แก้ไข ปรับแต่ง Squid
HOME Add Link New site Cool site Pick site Keyword TOP 10 Tree
 LOCATION >> HOME >> มุม Squid Proxy Server
 Category: 0   Link: 8   Hits: 47454

  Ext-search 
 Link: 8

FreeBSD: httpd-accelerator เพิ่มความเร็ว [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
การติดตั้ง Revert proxy เพื่อเพิ่มความเร็วให้ web server
http://siambox.com/index.php?m=6&page=article_view&article_id=5 
(Hits: 2074 Visit: 9139 Poll Num: 2 Commnet: 0 Poll Ave: 1.00 Uptime: 08-31-2006)

squid block MSN [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำ
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=4199 
(Hits: 2991 Visit: 9897 Poll Num: 5 Commnet: 0 Poll Ave: 5.20 Uptime: 01-29-2006)

การติดตั้ง squid ผ่าน port [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำการติดตั้ง
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=3726 
(Hits: 1608 Visit: 10061 Poll Num: 3 Commnet: 0 Poll Ave: 6.00 Uptime: 12-24-2005)

การติดตั้ง SquidGuard เพื่อ block web [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำโดย fongcom101
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=3149 
(Hits: 2460 Visit: 9745 Poll Num: 13 Commnet: 0 Poll Ave: 4.38 Uptime: 11-05-2005)

การให้ squid authen username สไตล์ kitti [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ดีครับ
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=2730 
(Hits: 3535 Visit: 16303 Poll Num: 2 Commnet: 0 Poll Ave: 8.50 Uptime: 09-23-2005)

การปรับแต่ง Error Message แจ้ง user [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำโดย mwwebmaster
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=2708 
(Hits: 1423 Visit: 6493 Poll Num: 1 Commnet: 0 Poll Ave: 2.00 Uptime: 09-22-2005)

การ Authen แบบ NCSA บน Squid [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำโดย morphius
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=2047 
(Hits: 2013 Visit: 11574 Poll Num: 3 Commnet: 0 Poll Ave: 4.00 Uptime: 07-27-2005)

แก้ปัญหา Visible host ใน squid [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
เราแก้ไขปัญหาร่วมกัน
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=1684 
(Hits: 2458 Visit: 8418 Poll Num: 1 Commnet: 0 Poll Ave: 10.00 Uptime: 06-19-2005)


  [1]  
ดูภาพบรรยากาศการอบรม FreeBSD รุ่นที่ 1
ดูภาพบรรยากาศการอบรม FreeBSD รุ่นที่ 2

ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั่วประเทศของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (22-25 สิงหาคม 48)

ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 1 (7-9 ธันวาคม 48)
ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 2 (14-16 ธันวาคม 48)
ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 3 (21-23 ธันวาคม 48)

เปิดอบรมการสร้าง Internet Server สำหรับโรงเรียน
รุ่น 1 วันที่ 20-21 ม.ค 48, รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 ม.ค. 48 และรุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 ก.พ.48


มีข้อเสนอแนะและติชม email : admin@thaibsd.com