การติดตั้ง แก้ไขปัญหา Openwebmail
HOME Add Link New site Cool site Pick site Keyword TOP 10 Tree
 LOCATION >> HOME >> มุม OpenWebMail
 Category: 0   Link: 6   Hits: 21015

  Ext-search 
 Link: 6

การติดตั้ง Openwebmail บน 5.4 หรือสูงกว่ [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำเทคนิค
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=4100 
(Hits: 1402 Visit: 8292 Poll Num: 1 Commnet: 0 Poll Ave: 1.00 Uptime: 01-22-2006)

การปรับแก้ไขหน้าหลักของ Openwebmail [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
เปลี่ยน logo เปลี่ยนข้อความตามใจคุณ
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=2618 
(Hits: 1436 Visit: 6026 Poll Num: 0 Commnet: 0 Poll Ave: 0.00 Uptime: 09-13-2005)

เมื่อติดตั้ง openwebmail แล้วรูปไม่ขึ้น [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แก้ไข openwebmail.conf เพิ่มเติม
http://www.thaibsd.com/review.php?sid=233 
(Hits: 3940 Visit: 5815 Poll Num: 5 Commnet: 1 Poll Ave: 5.60 Uptime: 08-08-2005)

openwebmailการตรวจสอบ username บน mysql [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
เทคนิคเพิ่มเติม
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=1840 
(Hits: 1511 Visit: 5799 Poll Num: 0 Commnet: 0 Poll Ave: 0.00 Uptime: 07-05-2005)

การแก้ไขปัญหา openwebmail บน 5.3 และ 5.4 [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำโดย 40Dgree
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=1681 
(Hits: 1477 Visit: 5632 Poll Num: 0 Commnet: 0 Poll Ave: 0.00 Uptime: 06-18-2005)

การปรับ Link ของ Openwebmail ให้สั้นลง [อ่านเพิ่มเติม][Poll]  
แนะนำโดย 9Grit
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=1516 
(Hits: 1405 Visit: 5635 Poll Num: 0 Commnet: 0 Poll Ave: 0.00 Uptime: 05-30-2005)


  [1]  
ดูภาพบรรยากาศการอบรม FreeBSD รุ่นที่ 1
ดูภาพบรรยากาศการอบรม FreeBSD รุ่นที่ 2

ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั่วประเทศของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (22-25 สิงหาคม 48)

ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 1 (7-9 ธันวาคม 48)
ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 2 (14-16 ธันวาคม 48)
ดูภาพบรรยากาศการอบรม ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน รุ่นที่ 3 (21-23 ธันวาคม 48)

เปิดอบรมการสร้าง Internet Server สำหรับโรงเรียน
รุ่น 1 วันที่ 20-21 ม.ค 48, รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 ม.ค. 48 และรุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 ก.พ.48


มีข้อเสนอแนะและติชม email : admin@thaibsd.com