ลำดับผู้สนใจ 36649 คน (จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2549)

CD-ROM สอนการใช้งาน "เรียนรู้การติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการปรับแต่งระบบเบี้องต้น"

เรียนรู้การติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD 6.0 ตั้งแต่เริ่มต้นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่สร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ FreeBSD ในรูปแบบ CD-ROM โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสังคมการเรียนรู้ และพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในองค์กรเนื้อหาการเรียนรู้เหมาะสำหรับตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ภาพและเสียงคมชัด บรรยายโดย อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช

"อีกหนึ่งการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ FreeBSD ที่ทำให้ท่านสามารถเรียนรู้ FreeBSD ได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบใหม่โดยใช้ Flash Technology ให้ภาพและเสียงที่ชัดเจน
เน้นการนำไปใช้งานได้จริง "

ขอบคุณในการสนับสนุนของทุก ๆ ท่าน

ด้วยความนับถือ

อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช


เนื้อหาภายในแผ่นประกอบไปด้วย

รู้จักกับระบบปฏิบัติการ FreeBSD
 -รู้จัก FreeBSD
 -สถาปัตยกรรมที่รองรับ
 -ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
-ประยุกต์ใช้เพิ่มเพิ่มเติม
-ใครใช้ FreeBSD?
-แหล่ง Download
-โครงสร้าง FreeBSD
-แหล่งเรียนรู้ FreeBSD
-แนะนำหนังสือ FreeBSD
-แนะนำหนังสือเพิ่มเติม
เรียนรู้โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ FreeBSD
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD 6.0
-เรียนรู้ FreeBSD
-เริ่มการติดตั้ง FreeBSD
-System Main Menu
-แบ่ง Partition FDISK
-เลือก Boot Manager
-สร้าง BSD Partition
-เลือก Distribution
-เลือก Installation media
-กำหนด Network setting
-อนุญาต SSH login
-ระบุ Time Zone
-อนุญาต Linux Packages
-เลือก FreeBSD Packages
-จัดการกับ user และ root

การใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อดูแลระบบ
-System
-แสดง Date and Time
-Set Date and Time
-คำสั่ง cal
-คำสั่ง uptime
-คำสั่ง top
-คำสั่ง hostname
-คำสั่ง clear
-คำสั่ง dmesg
-คำสั่ง swapinfo
-คำสั่ง set
-คำสั่ง df
-คำสั่ง du
-คำสั่ง ps
-คำสั่ง kill
-คำสั่ง killall
-คำสั่ง ping
-คำสั่ง ifconfig
-เพิ่ม Lan Card
-เทคนิค ifconfig
-เทคนิค IP Alias
-คำสั่ง traceroute
-คำสั่ง shutdown

คำสั่งที่ใช้จัดกากับ File และ Directory
-คำสั่ง ls
-สร้างไฟล์ด้วย pico
-สร้างไฟล์ด้วย touch.
-การลบไฟล์ด้วย rm
-การสร้าง Directory.
-คำสั่ง cd
-คำสั่ง pwd
-เข้าออก Directory
-คำสั่ง rmdir
-การใช้คำสั่ง pico
-คำสั่ง mv
-คำสั่ง cp
-คำสั่ง rm
-คำสั่ง cat
-คำสั่ง tail
-คำสั่ง find
-คำสั่ง whereis
-คำสั่ง mount CD-Rom.
-คำสั่ง umount
-คำสั่ง mount HandyDrive
-File and Directory
-คำสั่ง chmod
-คำสั่ง chown
-คำสั่ง chgrp
-คำสั่ง ftp

คำสั่งที่ใช้จัดการกับ User
-Add User and Group
-ดูบัญชีรายชื่อ
-Add Group จาก CLI
-ลบ User
-เปลี่ยนรหัสผ่าน
-เปลี่ยนสถานะ User

การปรับแต่งระบบเบื้องต้น Network
-ปรับค่า Network
-ไฟล์ /etc/rc.conf
-ไฟล์ /etc/inetd.conf
-ไฟล์ /etc/resolv.conf
-ไฟล์ /etc/hosts
-ไฟล์ /etc/rc.local
-แนะนำเพิ่มเติม

การติดตั้ง Apache Web Server 2.0
การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL 4
การติดตั้งภาษา PHP 5
การติดตั้ง Wireless Network Card และการทำ FreeBSD ให้เป็น Access Point
-Wireless Server
-แนะนำ
-รูปแบบเชื่อมต่อ
-อุปกรณ์ที่ใช้
-เปรียบเทียบกับ FreeBSD
-เริ่มติดตั้ง Wireless Server
-Compile Kernel เพื่อรองรับการทำงานของ NAT
-ติดตั้ง DHCP Server
-สาธิตการติดตั้ง
-Config Wireless
-เทคนิคเพิ่มเติม
การ Compile Kernel
การทำ Internet Sharing ในองค์กรหรือหน่วยงาน
-NAT Server
-ทำไมต้องติดตั้ง NAT
-รูปแบบของ NAT
-อุปกรณ์ที่ใช้
-เริ่มติดตั้ง NAT
-เตรียม Compile NAT
-สาธิตการติดตั้ง
-ใช้ลูกข่ายทดสอบ

(ท่านสามารถซื้อ CD-Rom ชุดนี้ได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ใกล้ ๆ คุณทั่วประเทศได้แล้ว)ราคา 199 บาท (พิเศษ ช่วงแนะนำเฉพาะสั่งซื้อผ่านเว็บเท่านั้น เพียง 140 บาท พร้อมพิเศษจัดส่งถึงท่านด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนฟรี)

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ

           1. ส่งอีเมล์ ที่มีรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่จะจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และแจ้งธนาคารที่ท่านได้โอนเงิน ตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3) เพื่อสั่งซื้อที่ bookbsd@yahoo.com
           2. โอนเงินทางตู้ ATM หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารเข้าบัญชี นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช
           จำนวนเงิน 140 บาท ตามบัญชีออมทรัพย์ใดบัญชีหนึ่ง ดังนี้

                     2.1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูน้ำ เลขที่ 005-2-7-1848-1
                    2.2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 660-0-00226-2
                    2.3   ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 644-1-26469-2

           3. Scan หลักฐานสลิปการโอนเงินและแจ้งข้อมูลในการจัดส่งตามข้อ 1. แล้วส่งไปยัง bookbsd@yahoo.com หรือ
               
หากไม่สะดวกในการ Scan สลิป
การโอนเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้นโดยการใส่เศษสตางค์
               เช่น 140.20 หรือ 140.35 บาท แล้วแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง CD-training และยอดเงินที่ท่านได้โอนที่ bookbsd@yahoo.com
               (ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบยอดเงินของท่าน และความรวดเร็วในการจัดส่งครับ)
           4. เมื่อทาง ThaiBSD.com ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะจัดส่ง CD-Training ให้ท่านทันที พร้อมแจ้งการจัดส่งให้ท่านทราบผ่านอีเมล์
          

 
** โปรดติดตาม CD-Training ชุดต่อไปเร็ว ๆ นี้ **